Hvorfor skal ikke advokater følge menneskerettighetene, spør Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort mandag i sitt tilsvar til vårt innlegg i DN 22. januar. Med en slik inngang til problemstillingen er det kanskje ikke overraskende at man ikke får så mye intern debatt i foreningen. Menneskerettigheter er jo ensbetydende med det gode, og hvem vil være mot det?

Forslaget er angivelig del av en «bred internasjonal trend», men det er kun et vedtak av Sveriges advokatsamfunn han kan vise til som relevant parallell. Det har i sine «Vägledande regler om god advokatsäd» (punkt 2.9) ellers begrenset regelen til EMK, og ikke tatt med alle FNs menneskerettighetskonvensjoner.

Hjort skriver nå at regelen bare skal gjelde de «mer åpenbare» krenkelser. Hvis man allerede i utgangspunktet må ty til relativisering og innskrenkende tolkning, er det et signal om at regelen man foreslår ikke er god.

Å antyde at regelen skal ha forskjellig innhold avhengig av om det er tale om et stort advokatfirma på Aker Brygge eller en «juridisk landhandel» på bygda, fremstår som lite gjennomtenkt.

Vi sier oss enig med Hjort i at advokater ikke bør bidra til å fordrive en lokalbefolkning eller fremme slavearbeid (!). Vi har en regel om at advokaten skal fremme rett og hindre urett, som nok kan tolkes ulikt, men i alle fall må omfatte slike tilfeller som Hjort peker på i sitt forsvar av en ny regel som går langt videre, og som kan gå ut over advokatstandens grunnleggende rolle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.