Er kiling av en arbeidstager, to hender på bar rygg og et klaps på baken seksuell trakassering?

Det skal Høyesterett ta stilling til 8. og 9. desember. Det er første gang Høyesterett behandler sak om de nedre grenser for hva som påstås å være seksuell trakassering fra to kunder overfor en yngre kvinnelig ansatt.

Høyesteretts dom kan få betydning for en rekke arbeidsmiljøsaker i Norge, der spørsmålet er hva som er uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen, men også utenfor, for eksempel på julebordet. Kunders opptreden overfor ansatte, og grensene for disse, vil også bli belyst, sammen med bedriftens plikt til å verne ansatte, krav til varslingsrutiner sammen med kravene til selve oppfølgingen av et varsel om kritikkverdig opptreden.

De fleste slike saker klages nå inn for Diskrimineringsnemnda, som både kan gi erstatning og oppreisning. Høyesteretts dom vil derfor gi viktige føringer for nemndas virksomhet.

Det er LO og Fellesforbundet som fører saken på vegne av kvinnen. Bedriften er medlem av SMB Norge og fikk avsluttet saken i lagmannsretten med en dom på 36.000 kroner i erstatning for manglende oppfølging av kvinnen. Bedriften har deretter forbedret sine varslings- og oppfølgingsrutiner. Saken mot kundene har imidlertid gått videre til Høyesterett, der SMB Norge og Kvale advokatfirma i tillegg til LO skal bidra med synspunkter på hvor grensene for seksuell trakassering skal gå.

Arbeidsplassen er en arena for arbeid og et sted hvor fremtidige par møtes. Undersøkelser viser at mange er redd for å bli urettmessig beskyldt for seksuell trakassering, for eksempel etter mislykket sjekking. Et viktig poeng i Høyesterett er derfor om definisjonen av seksuell trakassering kan gjøres så klar og tydelig at folk vet hva de har å forholde seg til.

Også Grunnlovens krav til rettferdig rettergang og bevisbyrderegler er trukket inn i saken, blant annet om innklaget for seksuell trakassering skal antas skyldig til det motsatte er bevist, eller om det bør være omvendt. Det er viktig for rettssikkerheten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.