I DN 6. mars kritiserer professorene Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup fra Norges Handelshøyskole den såkalte Kreutzer-dommen fra 2014 og påpeker at Høyesterett brøt Grunnloven da den la til grunn kapitaliseringsrente på fire prosent – og dermed ikke gir full erstatning for tap. I et innlegg i DN 14. mars blir dette avvist.

De som rammes hardest av dagens praksis, er de unge skadelidte med de mest omfattende skadene.

Etter vår oppfatning bryter dette med prinsippet om at de skadelidte skal få «full erstatning», som er nedfelt i skadeserstatningsloven paragraf 3–1. Særlig for skadde ungdommer som er under vergemål, slår en kapitaliseringsrente på fire prosent ekstremt dårlig ut.

Vårt forbund har arbeidet med dette spørsmålet siden 1984. Da var kapitaliseringsrenten seks prosent, og den ble av Høyesterett i 1993 satt ned til fem prosent.

Allerede da uttalte Høyesterett at dette var en lovgiveroppgave og anmodet regjeringen om å fastsette en standardrente ved forskrift. To sakkyndige for Høyesterett i 1993 mente at renten burde settes til 2-2,5 prosent. Det ville innebære en dobling av fremtidig kapitalisert erstatning.

I Kreutzer-saken, der Personskadeforbundet LTN var partshjelper, mente mindretallet, deriblant nåværende justitiarius Toril Marie Øie, at renten burde være tre prosent for denne gruppen.

Det er på høy tid at regjeringen tar tak i denne uretten, tar imot Høyesteretts invitasjon og fastsetter standardrenten ved forskrift.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.