Økokrim har ansvar for å etterforske og iretteføre alvorlig økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Når vi ser at kriminaliteten endrer modus, må vi endre fokus. Det ligger ikke til Økokrim å ha meninger om strømsubsidier til utvinning av kryptovaluta eller annet. Vi er kun opptatt av kriminalitetsutfordringene kryptovaluta fører med seg.

Det er også stortingspolitikerne, som flere ganger de siste årene har tatt opp og diskutert den manglende sporbarheten og anonymiteten ved bruk av kryptovaluta.

Kryptovaluta utgjør en høy trussel mot etatenes bekjempelse av økonomisk kriminalitet fremover, og muligheten for å overføre store beløp anonymt er attraktiv for kriminelle. Det fastslo Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) i en rapport høsten 2017.

Rådgiver Sylvia Johnsen påpeker, som Økokrim også skrev i vår trusselvurdering i fjor sommer, at det finnes mindre sporbare kryptovalutaer enn den mest kjente og største, bitcoin (innlegg i DN 9. februar). Og det kommer stadig nye kryptovalutaer til. Coinmarketcap.com lister opp 2069 kryptovalutaer, mer enn en dobling på halvannet år.

Summene som er i omløp i Norge, har også økt. Tall Skatteetaten gikk ut med i fjor høst viser at nordmenn har rapportert om en samlet formue i kryptovaluta på mer enn fem milliarder kroner for 2017. Året i forveien ble det kun meldt fra om 125 millioner kroner i formue, og Skatteetaten mener det finnes flere store kryptoformuer som ikke er oppgitt til beskatning.

Det er så langt få dommer i norske straffesaker der kryptovaluta inngår. Men det er ikke vanskelig å få øye på utfordringene.

Enheten for finansiell etterretning hos Økokrim har det siste året fått mange meldinger fra bankene om såkalt Microsoft-svindel, der bedragere lurer privatpersoner og får kontroll over vedkommendes pc og nettbank. Kontoene tømmes, og i en rekke tilfeller er det kjøpt bitcoin eller andre kryptovalutaer for ofrenes midler direkte fra ofrenes kontoer.

Svindlerne, som ofte opererer fra utlandet, kan veksle inn utbyttet til vanlig valuta eller kjøpe annen kryptovaluta med kryptovalutaen, noe som vanskeliggjør sporing ytterligere.

I norsk politi er Kripos i front når det gjelder kryptovaluta-etterforskning. I en omfattende narkotikasak som Kripos etterforsket, ble det avdekket hvitvasking ved hjelp av bitcoin. Fem menn er dømt til fengselsstraffer for narkotikahandel og fikk blant annet inndratt flere millioner kroner og kryptovaluta.

Uten bevissthet om disse problemstillingene i kombinasjon med god forebygging og regulering, frykter vi Økokrim mer kriminalitet med kryptovaluta.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.