I Dagens Næringsliv 15. juli går Torstein Dahle ut mot vårt opprop om å fjerne paragraf 185 i straffeloven, «rasismeparagrafen». Dahles hovedpoeng synes å være følgende: En slik straffebestemmelse er nødvendig for å motvirke homofobi.

Dahle viser til blant annet diskriminering av og vold mot homofile og skriver at «det er litt sent å ta i bruk lovverket hvis man faktisk har mistet jobben eller faktisk er blitt slått ned, for ikke å snakke om de tilfellene der man faktisk er blitt drept». Tanken her er åpenbart at paragraf 185 skal forebygge homofobiske handlinger ved at bestemmelsen vil fungere som redskap for å utrydde homofobi. Dette er en livsfarlig vei å begi seg inn på for et liberalt samfunn. Individets frihet til å uttrykke sine holdninger, inklusive fordommer, må tolereres.

At straffeloven skal brukes til å utrydde holdninger og dermed kontrollere borgernes sinn, er uttrykk for en autoritær renhetslengsel.

Dahle er selvmotsigende når han i tillegg til å forsvare paragraf 185 skriver at «Fordommer må få komme til syne og bli fremmet for å kunne bli bekjempet». Hvordan skal fordommer kunne komme til overflaten, når fordommenes bærere vet at de kan bli straffet for å uttrykke dem?

Hvem representerer en kriminell trussel mot homofile i dagens Norge?

Dahle fremhever Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Er det slik at denne organisasjonen oppfordrer til, eller på annet vis legger til rette for, straffbare handlinger mot homofile? Her trenger vi en åpen samfunnsdebatt, og DNM må fritt få uttrykke sine holdninger så andre vet hva de eventuelt må bekjempe.

Vi kjenner til flere tilfeller av trakassering og vold rettet mot homofile fra muslimer. Vi vet også at en rekke muslimske skriftlærde har forsvart drap på homofile, og de fleste islamdominerte stater straffer homofil praksis, til dels med døden. Har vi en utbredt islamrelatert homofobi også i dagens Norge? Dette spørsmålet er i realiteten vanskelig å debattere grunnet nettopp paragraf 185, som også beskytter minoriteter med henblikk på «religion eller livssyn» og derfor også muslimer som gruppe. Risikerer man ikke beskyldninger om «muslimhat» hvis man problematiserer muslimske holdninger til homofile?

Hvis man skal finne homofobiens årsaker og betydning for kriminalitet mot homofile, må alle meninger få slippe til. Paragraf 185 med sine usigelig vage begreper utgjør i praksis et stengsel for den frie samfunnsdebatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.