Elisabeth Flønes, advokat i Advokatfirmaet Strandenæs as

Prinsipielt fra høyesterett om erstatning

Bane Nor vant frem i Høyesterett etter ekspropriasjon av Skeidar-bygget i Ski. Dommens nye prinsipp for beregningsrenter får stor betydning i slike saker.

Publisert: Oppdatert:

I forbindelse med utbygging av Follobanen måtte Skeidar-bygget i Ski rives. Bane NOR og grunneier var enige om at erstatningen for bygget skulle fastsettes på bakgrunn av eiendommens «bruksverdi», men var uenige om hvilken beregningsrente som skulle legges til grunn ved erstatningsutmålingen.
I forbindelse med utbygging av Follobanen måtte Skeidar-bygget i Ski rives. Bane NOR og grunneier var enige om at erstatningen for bygget skulle fastsettes på bakgrunn av eiendommens «bruksverdi», men var uenige om hvilken beregningsrente som skulle legges til grunn ved erstatningsutmålingen. (Foto: Per Thrana)