Skal domstolene virkelig være «tilbakeholdne» med å overprøve etater?

Domstolene skal sikre borgerne mot uriktige inngrep fra staten. Da skal de ikke være forsiktig med å overprøve offentlige fagorganer, slik en dom i en skattesak uttrykker.

En av domstolens sentrale oppgaver er å sikre borgerne mot uriktige inngrep fra den utøvende makt, altså staten. Den tilnærming lagmannsrettens flertall gir uttrykk for i dommen, er uforenlig med denne oppgaven. På bildet Borgarting lagmannsrett.
En av domstolens sentrale oppgaver er å sikre borgerne mot uriktige inngrep fra den utøvende makt, altså staten. Den tilnærming lagmannsrettens flertall gir uttrykk for i dommen, er uforenlig med denne oppgaven. På bildet Borgarting lagmannsrett.Foto: Gwladys Fouche/Reuters/NTB Scanpix
Publisert 30. October 2019, kl. 18.54Oppdatert 30. October 2019, kl. 18.54