Nettspillet Wordle har hatt en eksplosiv vekst den siste måneden:

  • Spillet består av et rutenett med rader på fem ruter.
  • Du skal gjette på ett ord på fem bokstaver i hver rad.
  • For hvert forsøk markeres rutene i raden med gult for riktig bokstav og grønn for rett bokstav på riktig sted, likt barndommens Mastermind.

En viktig del av Wordles vekst er hvor populært det er å dele resultatene, særlig på Twitter. Mønstre av tomme, gule og grønne ruter lar deg vise ditt spill. Det gir samhold mellom de innviede, mens de kryptiske mønstrene vekker nysgjerrigheten hos de uinnvidde.

Andreas Sætre Hanssen
Andreas Sætre Hanssen

En annen nøkkel til suksessen er at Wordle kun legger ut ett løsningsord per dag. Dette skiller det fra andre avhengighetsskapende spill. Samtidig skaper det samhold, ved at alle løser samme ord samme dag.

Som ventet har suksessen gitt en rekke etterligninger av spillet hos Apples App Store og Google Play. Dette reiser interessante spørsmål om immaterielle rettigheter.

Wordle er neppe beskyttet av opphavsretten. Den enkle spillmekanikken som gjør spillet vellykket, hindrer det samtidig fra å oppnå opphavsrettslig vern. Utvikleren har heller ikke registrert varemerket eller patentert spillet, etter det jeg kjenner til.

Men selv uten slike registrerte rettigheter har Apple ryddet opp og fjernet etterligninger med «Wordle» i navnet fra sin App Store. Det vekker begeistring hos mange som er skeptiske til slike rettigheter.

Hvorfor kan ikke alle konflikter om rettigheter løses slik?

Det er en forlokkende idé, men overser de større poengene.

Wordle er, for det første, ikke uten vern fra konvensjonelle, immaterielle rettigheter. Varemerket «Wordle» er trolig vernet som varemerke gjennom innarbeidelse etter sin eksplosive vekst.

Les også dette innlegget fra Andreas Sætre Hanssen: Kodak hadde aldri noe «Kodak-øyeblikk»

Apple fjernet heller ikke kopiene fordi det var snilt og rettferdig, men fordi det gir kommersiell mening for dem. Det finnens ingen Wordle-app i App Store enda, men Apple har meget mulig et håp om at den kommer.

Den største verdien i Wordle er samholdet i at alle løser samme oppgave hver dag. Dette viser betydningen av en annen immateriell verdi hos Wordle, nettverkseffekten. Denne kan Apple kun få del av med den originale Wordle.

Mest av alt viser denne historien den økende betydningen av den indre justis på lukkede plattformer. App Stores vilkår gir Apple stor frihet til å velge hvem som kommer til med sitt produkt, og på hvilke vilkår. I tillegg til å sikre egne rettigheter må app-utviklerne dermed alltid ta hensyn til hva som tjener Apples interesser.

Samme effekt gjør seg gjeldende på Rema, når produsenter konkurrerer om plass i hyllene, og ikke minst hos Amazon. Alle må forholde seg til lovens grenser. Men det vil være naivt å tro Rema eller Amazons iver etter å fjerne etterligninger alltid er like stor, uavhengig av hvilke varer de tjener mest på å selge. Der grensene for rettighetene er uklare, kan plattformens interesse dermed få stor betydning.

Pilene peker mot at Amazon innen kort tid er inne på det norske markedet for fullt. Med sitt tilnærmet uendelige utvalg blir Amazon et marked i seg selv, med egne prosesser for å avdekke etterligninger og få disse fjernet. Der verktøyene tidligere har vært advokatbrev og dyre rettsprosesser, kan den beste løsningen ofte være riktig utforming av et skjema hos plattformen selv.

Betydningen av immaterielle rettigheter blir ikke mindre av plattformene. De tilfører snarere et nytt nivå til bruk og håndhevelse av rettighetene. For å lykkes må du forstå begge.

Den største verdien i Wordle er samholdet i at alle løser samme oppgave hver dag

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.