I en artikkel i Dagens Næringsliv 12. april argumenterer Juristforbundet Students leder, Nasjida Noorestany, for at karakterpress kan være positivt.

Noorestany påstår at karakterpress er «nødvendig for å prestere godt» selv om dette er noe få erkjenner. Denne påstanden er underbygget av følgende premiss: Det er ønsket om å få gode karakterer som motiverer jusstudenter til å studere.

Nora Bergstrøm
Nora Bergstrøm

Problemet med premisset og dermed også påstanden er at det er lite forskning som tyder på at dette stemmer.

Det er imidlertid mye forskning som viser at karakterer i seg selv, og dermed også karakterpress, gjør studenter mindre motiverte samtidig som det hemmer læring.[2] Hvorfor er det slik?

Psykologene Richard Ryan og Edward Deci har etter mange års forskning utviklet en teori som forklarer dette. Teorien skiller mellom indre og ytre motivasjon[3] og fungerer slik: dersom man gjør en aktivitet fordi den er en belønning i seg selv er man drevet av indre motivasjon.

Dersom man derimot gjør en aktivitet fordi man vil oppnå en belønning utenfor aktiviteten er man drevet av ytre motivasjon. Det betyr at dersom jeg studerer jus fordi jeg er interessert i juridiske fag og det er det som driver meg så har jeg en indre motivasjon. Dersom jeg studerer jus fordi jeg vil ha en høystatusjobb og det er det som driver meg så har jeg en ytre motivasjon.

Karakterpress er ikke nødvendig for å prestere godt.

Forskning viser at studenter med indre motivasjon lærer mer og trives godt med studiene. Studenter som i høy grad drives av ytre motivasjon er derimot mindre motiverte hvilket går ut over læring, trivsel og prestasjonsnivå. Så studenter med indre motivasjon presterer bedre enn studenter med ytre motivasjon.

Det kan hende Noorestany selv føler at karakterpress er motiverende. Det kan til og med hende at hun er en av dem hun beskriver som «blomstrer» under karakterpress. Dette er en subjektiv opplevelse jeg ikke kan motbevise selv om jeg synes det er trist at det ikke er interesse for studiet som gjør at man «blomstrer». Men for studenter generelt stemmer ikke Noorestanys påstand. Karakterpress er ikke nødvendig for å prestere godt.

I sitt innlegg ønsker Noorestany å vise hvordan man kan forholde seg til karakterpress på en fornuftig måte. For meg er det første steget å erkjenne at karakterpress er negativt både for min mentale helse og for mitt prestasjonsnivå.

Jeg vet ikke om en erkjennelse av dette gjør karakterpresset mindre. Men jeg vet at jo mindre jeg tror det er bra for meg, jo bedre vil jeg ha det.

Så kjære medstudent, finn din indre motivasjon. Samarbeid med medstudentene dine, de er ressurser ikke konkurrenter. Du går på universitetet for å lære og det gjør man ved å feile, diskutere faglige spørsmål og gi og få konstruktiv kritikk.

Forsøk for alt det er verdt å flytte oppmerksomheten fra karakterer og karakterpress til å finne ut av hvordan du kan ha det bra med deg selv og studiene dine. Dersom du gjør det, er det mye forskning som viser at du også vil gjøre det bra akademisk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.