I Dagens Næringsliv 8. februar omtaler Anine Kierulf de to nye høyesterettsdommene om ytringsfrihet. Hennes argumentasjon er utilfredsstillende.

§ 185 skal beskytte utvalgte grupper mot spredning av hat og ringeakt i samfunnet. Derfor er det merkelig at Høyesterett behandler ytringen rettet mot Sumaya Jirde Ali som et «personangrep»; paragrafen beskytter altså Alis etniske gruppe, men ikke Ali som enkeltperson. Kierulf berører overhodet ikke at Høyesteretts begrunnelse for denne dommen harmonerer dårlig med lovgivers intensjon.

Videre godtar Kierulf ukritisk dommernes skråsikre vurdering at enkelte ytringer «fremmer hat» (som for øvrig er helt i tråd med paragrafens dogmatiske ordlyd). Det er naturligvis umulig å fastslå dette kategorisk om bestemte ytringer.

Kierulf skriver at Høyesterett skiller mellom «ytringsangrep på emne – kultur eller religion – og person». Gjengivelsen er mangelfull. I dommen som spesifikt omhandler religionskritikk, skiller i hvert fall Høyesterett mellom ytringer om «trosretninger» og «menneskegrupper». Igjen: § 185 er ikke ment å beskytte enkeltpersoner.

Kierulf roser Høyesterett for å hevde at «hatytringer» gjør at minoritetspersoner trekker seg fra offentlig debatt. Dokumentasjonen for dette er svak. Minoritetspersoner må som andre finne seg i at offentlig debatt kan medføre ubehag i form av meningsytringer som kan oppleves «hatefulle». Rene trusler og regelrett trakassering skal ingen derimot måtte tåle – men dette fanges opp av andre straffebestemmelser.

Det er neppe «hatytringer» som truer demokratiet. Det er snarere domstolenes økende anvendelse av den ytringsbegrensende § 185 som utgjør trusselen. Når borgere trues med straff for å uttrykke sine meninger, er både ytringsfriheten og demokratiet under angrep.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.