Høyres strategi i Tangen-saken har vært å dra bena etter seg. Men etter høringen i Stortinget fremsto det nok umulig ikke å komme med noe kritikk av bankens håndtering av saken. Det har de gjort, og vil trolig gjentas i finanskomiteens innstilling.

Men dersom man ikke ønsker å foreta seg noe, hva gjør man da? Jo man velger å skyve jusen foran seg, ved å påstå at formalia er til hinder for den løsning som et stortingsflertall – og kanskje tilsynelatende Høyre selv – ønsker. Statsminister Erna Solberg, som i onsdagens DN minner politikerne om loven de nylig vedtok om Norges Banks uavhengighet, når de utfordrer bankens ansettelse av Nicolai Tangen. «Da må de gjøre noe med loven for å mene noe», passer med en slik strategi.

Så da er vi tilbake til jusen igjen.

Til utredningen fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche er å si at den drøfter ikke om rettslige mangler ved ansettelsesvedtaket kan ha betydning for departementets mulighet til å gripe inn. Det er fullt mulig å hevde at vedtaket er ugyldig fordi hovedstyrets utredningsplikt etter forvaltningslovens § 17 er brutt, fordi styret ikke drøftet habilitetsutfordringene før vedtaket ble gjort. Noe jeg har mast om til det kjedsommelige, senest i DN sist lørdag.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche sier imidlertid det motsatte: at departementet – dersom det skulle ha instruksjonsmyndighet – ikke uten rettslig grunnlag kan gripe inn. Det er rimelig opplagt. Men kjernespørsmålet er jo om ansettelsen er lovlig inngått. Eller om det kan hevdes at banken har brutt lover og regler da avtalen med Tangen ble inngått, og i tilfelle hvilke lover og regler. Og dernest hvilke konsekvenser ulike lov- og regelbrudd har for avtalens rettslige status – og for finansdepartementets mulighet til å gripe inn.

Og det er jo – som svar til Solbergs oppfordring til Stortinget – slik at Stortinget allerede har vedtatt forvaltningsloven. Og for alle som måtte være i tvil: Forvaltningsloven gjelder for Norges Bank. Og den gjaldt for Norges Bank før Tangen ble ansatt.

En siste observasjon er at Finansdepartementet var påfallende raskt ute med sin egen rettslige vurdering av spørsmålet om instruksjonsrett. Det kan tyde på at spørsmålet var forberedt. Noe som ikke er unaturlig gitt at de lenge har visst om høringen. Men hvorfor ba de ikke på et tidligere tidspunkt også lovavdelingen i justisdepartement om en utredning av spørsmålet?

Det kan selvsagt være en glipp. Men neste spørsmål blir da – når departementet av tidshensyn må gå eksternt og til et advokatfirma – hvorfor de velger et firma som har bistått Tangen med hans ansettelsesavtale med banken, og som derfor er i en interessekonflikt og kanskje også i habilitetskonflikt.

Forstå det den som kan.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.