Statsminister Boris Johnson har i realiteten foreslått en delvis norsk løsning for å løse den gordiske knuten om skilsmisseavtalen.

Britene foreslår at Nord-Irland forblir i EUs regulatoriske rammeverk for varer, men blir utenfor EUs tollunion, som Norge. Bare at EØS også omfatter personer, tjenester og investeringer. Løsningen skal sikre at matvarer, dyr og andre varer ikke må gjennom kvalitetskontroll på grensen mellom Irland og Nord-Irland. Akkurat som at de hundrevis av trailere med norsk sjømat som daglig krysser grensen mellom Norge og EU heller ikke stoppes for kvalitetskontroll. Fordi EØS-avtalen sikrer samme regler og kvalitet.

Men trailerne må stoppe for å få tollstempel på grensen fordi Norge er utenfor EUs tollunion. Og dette er den store utfordringen for Boris Johnson. Også trailerne mellom Irland og Nord-Irland må få slik stempel dersom Nord-Irland skal stå utenfor tollunionen. Johnson hevder at det kan gjøres med digital deklarering og desentralisert stempling. Og det stemmer at det meste kan gjøres digitalt, slik som vi gjør det i vår handel med EU. Men kontrollen for at lasten faktisk har krysset grensen har vi ennå ikke noen løsning på, selv om tollvesenet jobber med tekniske og digitale løsninger.

Vi håper dette kommer på plass. Det vil fjerne en praktisk hindring og en forsinkelse i handelen. Men så lenge disse tekniske løsningene ikke er klare, må det være en fysisk grensekontroll dersom man er utenfor tollunionen. Dette er hodepinen til EU og Boris Johnson: Ingen vil gjeninnføre en fysisk grense. Forslaget fanger heller ikke opp mulighetene for svindel og smugling av useriøse aktører. I fravær av tollstasjoner og tollkontroll på selve grensen, vil myndighetene ha problemer med å både avdekke og stoppe grensekryssende svindel. Det vil derfor være vanskelig for EU å godta forslaget. Det enkleste hadde vært at Nord-Irland forble i EUs tollunion inntil en løsning er på plass.

Det finnes altså mulighet for en avtale dersom det er politisk vilje på begge sider. Det aller viktigste er å få en løsning på brexit som gjør at vi unngår en no-deal, at britene forlater EU og EØS uten en avtale. Dersom EU og Storbritannia blir enige på EUs toppmøte 17. oktober blir det en ordnet brexit. Britene går ut av EU og EØS, og det blir en overgangsperiode der alt fortsetter som før. Det gir bedriftene tid til å forberede seg på det nye handelsregimet. Hvis ikke blir det kaos 31. oktober.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.