Nyhetsbildet preges av narkotikamisbruk, grov voldsutøvelse, ren slurv og udyktighet. Som eksempel på hendelser som kan trigge bekymring hos de fleste av oss, er stikkordene «22. juli», «Nav», «Helge Ingstad», «mord og overfall» , «milliardoverskridelser » og «klima ute av kontroll».

Å finne de underliggende årsaker, samt ta de nødvendige grep, er en utfordring for våre politikere. En mulig årsak som skremmer mange, er knefallet for markedsliberalismen, som i ulik grad har preget våre politiske partiers tenkning de senere tiårene,

En nøkkelfaktor innen markedsliberalismen er økonomien – økonomiske vurderinger som overskygger både samfunnsansvaret og de faglige kvalitetsvurderingene. Et kjennetegn er også en overvurdering av fordelene med fri konkurranse og en undervurdering av farene.

En konsekvens av markedsliberalismen er økende ulikheter når det gjelder økonomi og makt, noe som bidrar til at de rike blir stadig rikere mens de fattige blir stadig mer fattige. Kampen for å styrke egen økonomi og makt hardner gradvis til under et markedsliberalistisk regime, og vi kan vel se konturene av en økende egoisme og egosentrisitet også i vårt land.

Konsekvensene blir et samfunn med flere tapere og større spenninger, noe som igjen legger til rette for utviklingen av hat og voldskriminalitet.

Vi trenger modige politikere som kan tøyle markedskreftene – det er kapitalismens redning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.