I lørdagens avis spør DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim om det er forhastet å gå videre med CO2-fangst og -lagring på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Jeg kan forsikre ham om at svaret er nei.

Alstadheim konkluderer med at det er viktig å «ikke haste frem en konklusjon slik flere ønsker».