Skattebetalerforeningen er i utgangspunktet mest opptatt av at skattereglene skal være enkle og forutsigbare, samt at reglene skal motivere til å jobbe og skape arbeidsplasser. Et økt fradrag for kontingenter vil isolert sett redusere statens inntekter, noe Finansdepartementet ikke pleier å juble for.

Hvis vi løfter blikket er det imidlertid utvilsomt slik at fagorganiserte arbeidstakere er svært viktig for samfunnsutviklingen. Balanserte og gode forhandlinger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere sikrer en fornuftig fordeling av goder og byrder mellom partene, og bidrar klart nok til at vi i Norge har et godt fungerende arbeidsliv – noe som er essensielt for verdiskapningen. Dette er til beste for alle i velferdsstaten, også for dem som velger å ikke organisere seg.

Det er i det store og hele bred enighet om at et organisert arbeidsliv er et gode og skaper verdier for fellesskapet. Ikke minst nå under koronapandemien har vi sett mange gode eksempler på at trepartssamarbeidet har fungert godt.

I dag er fagforeningsfradraget begrenset til 3850 kroner, selv om mange arbeidstakere betaler en betydelig høyere kontingent. Fradraget har ikke vært økt eller inflasjonsjustert siden 2013, slik at det i realiteten har tapt seg i verdi for hvert år. Skatteeffekten av fradraget har i tillegg blitt redusert fra 28 til 22 prosent, i tråd med de senere års satsreduksjon på alminnelig inntekt.

Vi kan ikke se at det er fornuftig at fradraget stadig skal svekkes, og mener en økning nå er på sin plass. Om fradraget skal helt opp til 7700 kroner kan nok diskuteres, kanskje særlig fordi et medlemskap også kan gi en rekke skattefrie fordeler. Uansett hva et nytt beløp eventuelt blir, bør det imidlertid inflasjonsjusteres hvert år, slik at fradragsverdien automatisk opprettholdes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.