For tiden er et forslag om kildeskatt på royalty betalinger ute på høring. Finansdepartementet burde imidlertid også vurdere om slike utbetalinger i det hele tatt bør være skattemessig fradragsberettiget.

Utbetalinger til royalty var i utgangspunktet relatert til at forlag som selger bøker utbetaler en del av salgssummen til forfatterne som «Royalty». Utbetalinger for royalty tar derfor utgangspunkt i at det eksisterer to parter, forlaget og forfatteren.

I dagens næringsliv krever ofte internasjonale selskaper betaling av sine datterselskaper for kostnader som morselskapet har hatt for såkalt merkevareoppbygning som «Royalty». Et internasjonalt selskap utgjør imidlertid en enhet. Selv om selskapet er oppdelt i underselskap er det fortsatt samme eiere som står bak. Det synes derfor som en tilsnikelse når et internasjonale holdingselskap fakturerer sine datterselskap for «merkevarer» som er utviklet av dem selv.

Uansett bør det stilles spørsmål om royalty i det hele tatt utgjør en egen kostnadsart. Virkeligheten er vel heller slik at merkevareutvikling og produktutvikling er en del av den ordinære virksomheten som ethvert selskap pådrar seg for å opprettholde et salgbart produkt. Det er derfor lite som tilsier at et internasjonalt selskap skal kunne kreve et eget honorar for merkevareoppbygning som «Royalty». Kostnadene til dette bør heller dekkes gjennom ordinære salgsinntekter i forskjellige land. Dette ville skape en klarere konkurransesituasjon mellom nasjonale og internasjonale selskaper.

Relasjonen blir ikke klarere ved at skattejurister til stadighet omtaler royalty som et legitimt kostnadselement. Det «legitime» er da relatert til at det har oppstått en form for «hevd» gjennom lang praksis. Slike utsagn bør departementet balansere ved å stille spørsmål om utbetalinger til «Royalty» i det hele bør være skattemessig fradragsberettigede.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.