Kina er verdens største marked og står for rundt en tredjedel av verdens techindustri. Regjeringen mener en frihandelsavtale kan øke årlig eksport med 16 milliarder kroner, og NHO vil ha en storsatsing. Kina er også en autoritær kommunistisk ettpartistat med store ambisjoner, global rekkevidde, og stor vilje til å bruke makt, som vi erfarte etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Kina har en lang rekke virkemidler for å påvirke norsk politikk, noe som kan ramme næringslivet direkte.

Geir Hågen Karlsen
Geir Hågen Karlsen

Samtidig har vi en global konfrontasjon mellom USA og Kina, Nato advarer mot kinesiske investeringer i infrastruktur og teknologi, og EU omtaler Kina som «systemisk rival», politisk kode for autoritær og aggressiv.

Spørsmålet er hvordan vi kan maksimere mulighetene, samtidig som vi minimerer sårbarhetene?

Det er fire områder hvor vi nøye bør vurdere hvor sårbare vi skal være.

Handelssanksjoner. Hvis Kina er misfornøyd med norsk politikk, kan næringslivet fort bli det første målet. Et scenario er at vi støtter EU i kritikk eller begrensninger innen teknologi og investeringer. Kina kan svare med sanksjoner mot oss som ikke er EU-medlem for å teste vestlig samhold. De kan dekke seg bak mangler innen helse, miljø eller sikkerhet, eller organisere forbrukerboikotter. Handel kan bli stoppet, toll ilagt, nøkkelpersoner nektet visum, eller arrestert.

Et interessant eksempel er Australia, som er utsatt for nærmest kontinuerlige sanksjoner mot alt fra byggkorn og hummer til råvarer, turisme og utdannelse. Vi er mindre avhengige, men sanksjoner kan ramme bedrifter eller sektorer hardt.

Cyberangrep. Nettet er hovedarenaen for etterretning, enten det er statshemmeligheter, teknologi eller konkurrenter som er målet. Nettet gir også mulighet for cybersabotasje av kritisk infrastruktur som strøm, telenett, betalingssystemer, transport, kort sagt det meste som driver samfunnet.

I en rapport til Senatet i USA i fjor vurderte amerikansk etterretning at Russland kan slå ut kritisk infrastruktur i noen timer. Trusselen fra Kina var mye verre, kineserne kan gjøre det samme i dager og uker.

Teknologi. Diskusjonen om 5G-nett er vel kjent, men også andre områder gir tilgang og sårbarhet. Tiktok har ansiktet, mimikken, kroppsholdningen, stemmen og andre data om ungene våre. Sikkert også bilder av oss, med kaninører, og kontroll på hvem som kommuniserer med hvem. Folk kan snart identifiseres på avstand med ryggen til.

Selvkjørende biler og smartbyteknologi bruker kameraer og sensorer som i realiteten kan lage en sanntids 3D-modell av byene våre. Kina er verdensledende på overvåkningsteknologi, og har nærmest total kontroll på uigurene i Xinjiang. Med kunstig intelligens og større datakapasitet kan man integrere informasjon fra forskjellige sensorer, analysere, og automatisk varsle, enten det er trafikkork eller interessante personer som møtes.

Infrastruktur og investering. Narvik og Kirkenes er aktuelle som terminaler for handel med Kina. Det gir billigere transport, og enorme vekstmuligheter. Samtidig kan autoritære stater bruke næring som politisk virkemiddel, uten å ta bedriftsøkonomiske hensyn. Varestrømmer kan flyttes som reaksjon på norsk politikk, med alvorlige konsekvenser lokalt. Centre for Advanced Defense Studies fant i en studie av havneinvesteringer at Kina ønsket å sikre politisk innflytelse, finansiell kontroll, kinesisk tilstedeværelse, og på sikt militær tilgang.

EU skjerper sin kontroll med oppkjøp på strategiske områder som høyteknologi, viktig infrastruktur, eller forekomster av sjeldne mineraler. Eierskap i Voss vann, Ekornes eller Norwegian bør derimot være helt uproblematisk.

Hva så? Kinas opptreden har i det siste møtt stor vestlig motstand, men vi bør ikke overdrive trusselen. I tillegg til handel er det behov for samarbeid på områder som rustningskontroll, klima, miljø, utvikling og fredsoperasjoner.

Det vi trenger er en grundig debatt om hvor sårbare vi aksepterer å være. Hvis den beste og billigste løsningen gir autoritære stater tilgang til sensitive data, samfunnskritiske systemer eller mulighet for påvirkning er kanskje risikoen for høy. Vi må maksimere mulighetene og minimere sårbarhetene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.