Ettpartistaten Kina er i ferd med å bli et kraftsenter for innovasjon, stikk i strid med en seiglivet forestilling i Vesten om at en moden, innovativ økonomi fordrer demokratisering. Faktisk er det god grunn til å si at for utvikling av flere typer teknologi har ettpartistaten store konkurransefortrinn.

Henning Kristoffersen
Henning Kristoffersen (Foto: Aleksander Nordahl)

Parallelt med at Kina, under president Xi Jinping blir mer autoritært, blir Kina i stadig større grad et sentrum for forskning og utvikling:

  • Kinas middelklasse estimeres å utgjøre mer enn 550 millioner mennesker i 2022 – året da Beijing skal arrangere vinter-OL. De kinesiske forbrukernes krav og preferanser blir stadig viktigere for utviklingen av varer og tjenester på det globale markedet.
  • Kinas posisjon som verdens fabrikk de siste tiårene, med et stort hjemmemarked, har gitt høykompetente produksjonsmiljøer.
  • Kinas teknologiske utvikling har gitt en flora av innovative digitale selskaper, som er mulige partnere i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Det kinesiske kontrollregimet henter inn og behandler store mengder data. Befolkningen er særs teknologiorientert, og dette har gitt kinesiske selskaper en unik posisjon innenfor stordata analyse og utvikling av kunstig intelligens. Det utnyttes allerede av norske selskaper.

Som del av Kinas stadig mer sofistikerte kontroll- og overvåkningsregime brukes banebrytende teknologi for bildeanalyse – både av myndigheter og kommersielle aktører for å automatisere deteksjon og identifikasjon. Dette er teknologi som har stor overføringsverdi til andre områder.

Klassifiseringsselskapet DNV GL åpnet nylig sitt forskningssenter for kunstig intelligens (AI) i Shanghai, der et av målene er å utvikle AI-løsninger innenfor visuell gjenkjenning. DNV GL har allerede gjennomført sine første avstandsinspeksjoner på skip der ingeniørene om bord er erstattet med kamera. DNV GL-sjef, Remi Eriksen, understreker viktigheten av Kina-samarbeidet: «Vår ambisjon er å være en teknologileder …, jeg er derfor svært stolt over at vi åpner vårt første forskningssenter i Kina.»

Vipps har startet et samarbeid med kinesiske Alipay, som eies av netthandel-giganten Alibaba. I første omgang for å sørge for at den stadig økende strømmen av kinesiske turister i Norge kan betale for varer og tjenester slik de gjør hjemme – med mobilen. Kinesiske selskaper er i verdenstoppen innenfor finansteknologi og mobilbetaling. Partnerskapet gjør at Vipps får attraktive muligheter for utviklingen av fremtidige betalingsløsninger.

EUs Handelskammer i Kina gjennomfører årlig en omfattende undersøkelse blant sine medlemmer. I fjor svarte majoriteten for første gang at kinesiske selskaper er like innovative, eller mer innovative, enn europeiske selskaper. I forbindelse med den ferske rapporten «Kina: Utfordringer og muligheter for norsk næringsliv», som undertegnede har laget for NHO, møtte jeg en rekke representanter for norske selskaper i Shanghai og Beijing. Troen på Kinas evne og kapasitet for teknologiutvikling var ikke mindre her.

På tross av utfordringer i forhold til immaterielle rettigheter (IPR), komplisert byråkrati og et komplekst marked, er budskapet fra det norske næringslivet i Kina at for selskaper med globale ambisjoner er det avgjørende å forstå bevegelsene i Kinas økonomiske og industrielle utvikling. Det krever at norsk næringsliv er tett på Kina – ikke minst når det gjelder forskning og utvikling.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreket nylig til Klassekampen viktigheten av at vi «verner om våre egne verdier» i samarbeidet med Kina. Det er helt andre toner enn da den norske regjeringen la frem Kina-strategien i 2007. Den gang het det at: «Regjeringen vil i sin politikk overfor Kina arbeide for å fremme norske verdier.»

Kina kommer til å fortsette å utfordre oss. Det er likevel slik at norske selskaper i Kina opp gjennom årene har hatt flere titusener av kinesiske ansatte. Disse arbeidsplassene er muligens våre viktigste arenaer for erfaringsutveksling og meningsbrytning mellom Norge og Kina.

Dersom vi mener at verdier vi setter høyt i Norge også har noe for seg i Kina – og at norsk næringsliv er i stand til å forvalte disse verdiene – vil det være klokt å arbeide for at norske selskaper får de beste rammebetingelser for sin satsing i fremtidens viktigste marked.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.