Kjell Rolands kronikk i Dagens Næringsliv 10. mai i år tar opp et viktig problem. Hans bekymring er at strømmen av kapital til fattige land avtar, mens den burde øke dersom vi skal løse fattigdomsproblemene og begrense klimautslipp. 

Artikkelforfatteren: Frode Elgesem, advokat og medlem av Norges OECD-kontaktpunkt.  
Artikkelforfatteren: Frode Elgesem, advokat og medlem av Norges OECD-kontaktpunkt.  

Denne bekymringen er det lett å være enig i.