Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Hvordan kan vi få til likelønn?

Det er vanskelig å få til likelønn gjennom lønnsoppgjørene fordi oppgjørene ivaretar mange andre hensyn enn likelønn.

Publisert: Oppdatert:

Likelønnsgapet illustrerer det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, deltidskulturen i mange bransjer og utfordringene med å få kvinner inn i ledelse, skriver innleggsforfatteren.
Likelønnsgapet illustrerer det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, deltidskulturen i mange bransjer og utfordringene med å få kvinner inn i ledelse, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Istock/Getty Images)