Nylig besøkte USAs klimautsending John Kerry Shanghai og møtte Kinas klimautsending Xie Zhenhua. Dette var første besøk fra Bidens administrasjon til Kina. I den felles uttalelsen de kom med etter møtene heter det at begge landene forplikter seg til å samarbeide med hverandre og andre land for å håndtere klimakrisen.

Forrige uke arrangerte president Joe Biden «Earth Day Summit», der verdensledere som Xi Jinping var invitert. Det er et uttalt formål å forberede til at FNs klimakonferanse i november i Glasgow (COP26) skal bli en suksess. Noe av det første Biden gjorde som president var nettopp å melde USA inn i Parisavtalen igjen. Slik gjenopptar Biden tråden fra Obama-administrasjonen. Obama og Xi hadde årlige klimamøter som var viktige både for å fremskynde landenes egne klimatiltak og for å sikre at Parisavtalen kom i havn. Det var for eksempel under et slikt møte at Kina satte en dato for utslippstoppen, nemlig år 2030. Siden har begge land satt dato for klimanøytralitet, USA i 2050 og Kina i 2060. Kina og USA har felles interesser i å samarbeide om reduksjon av klimagasser, men er samtidig konkurrenter.

Fornybarherredømme

Etter fire år med geopolitiske utfordringer i forholdet mellom landene ser USA Kina som sin største konkurrent på mange områder, og under koronakrisen ble forholdet mellom landene gradvis forverret. Kina på sin side er klar på at landet har holdt «klimafortet» de årene USA var ute. Kina, ikke USA, bidro til global klimastyring.

Iselin Stensdal
Iselin Stensdal
Irja Vormedal
Irja Vormedal
Gørild Heggelund
Gørild Heggelund

Etter covid-19-krisen satte Kina i gang infrastrukturprosjekter med høyt energibruk og høye utslipp for å få i gang økonomien igjen med hjelp av økonomisk hjelpepakke på om lag 430 milliarder dollar i 2020. Kina satte et vekstmål på 6 prosent for 2021, men eksperter forventer høyere vekst, og dermed økte utslipp grunnet mer kullforbruk. Biden lovte allerede under valgkampen å investere 2 000 milliarder dollar på fire år for å øke bruken av ren energi i elektrisitets-, transport- og byggsektorene og for å gjenreise økonomien etter pandemien. Med «The American Jobs Plan» foreslår Biden å bruke hele 174 milliarder dollar på å få på plass et nasjonalt nettverk av elbil-ladere innen 2030, samt 100 milliarder dollar på å modernisere strømnettet for å kunne akselerere skiftet til fornybar kraft. Ikke bare skal dette skape millioner av nye arbeidsplasser, men også bidra til å utkonkurrere Kina på det globale handelsmarkedet.

Konkurransekraft

Grønn innovasjon og teknologi er nå avgjørende i den globale konkurransen. Kina er verdensledende innen solcellepaneler med 66 prosent av verdens produksjon, og kinesiske vindturbinprodusenter står for en tredjedel av verdensforsyningen. Landet har bidratt til å redusere kostnadene på disse teknologiene over hele verden. Kina satser også sterkt på utvikling av elektriske biler, hvor de har verdens største marked og står for nær halvparten av antall globale elbiler. Kina er også ledende innen sysselsetting i fornybar sektor, 38 prosent av jobbene på verdensbasis er i Kina. Av 13 160 globale patenter registrert for fornybar energiteknologi i 2018, var 7 544 i Kina, sammenlignet med 2 059 i USA. Derfor blir det stadig viktigere for Biden å styrke den globale konkurransekraften til amerikansk industri ved å investere i grønn teknologi og infrastruktur.

Ja takk, begge deler

Verdens klimagassutslipp må raskt ned. Det får vi ikke til uten at Kina og USA forplikter seg til å redusere sine utslipp. Kina har satt sine egne mål og trenger ikke USAs hjelp til dette. Landene trenger heller ikke penger eller teknologi fra hverandre for å takle klimautfordringene.

Så hvorfor er det så viktig at G2 snakker sammen igjen?

Dialog er positivt, og etter fire år med bremsene på kan stormaktene nå samles om å bekjempe klimaendringene. Intensjon om samarbeid vil kunne gi ny driv til klimahandlinger globalt og øker sannsynligheten for en forbedret klimaavtale på klimakonferansen i Glasgow. At Kina omtales mer som en rival enn tidligere, trenger ikke å være negativt for å bekjempe klimaendringer. Heller enn en konkurranse mot uendelige utslipp, kan vi nå få en konkurranse mot teknologitoppen som også reduserer karbonutslipp. Norsk næringsliv burde ønske både samarbeid og konkurranse velkommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.