Nylig lanserte Geir Pollestad (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV), Per Espen Stoknes (MDG) og jeg en plattform for grønn næringspolitikk, der vi tar til orde for reell grønn vekst, rettferdig omstilling og en ny, retningsgivende nærings- og industripolitikk.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen skriver i Dagens Næringsliv 2. juli at vi slår inn vidåpne dører, og at dagens klimapolitikk er tilstrekkelig. Elvestuen tar feil.

Selv bekrefter han tydelig hvorfor regjeringens politikk for grønn omstilling ikke fungerer. Elvestuen og resten av regjeringen peker på klimamålene Norge er forpliktet til gjennom internasjonale avtaler, og de mange strategiene og handlingsplanene de har lagt frem, når de skal synliggjøre sine ambisjoner.

Men sannheten er at de har ingen gjennomførbar plan for hvordan vi skal oppnå grønn omstilling. Det er altfor lite handling i handlingsplanene. Så vel næringsaktører som miljøbevegelse har etterlyst mer retning og risikoavlastning fra regjeringen for å få fart på en reell grønn omstilling.

Resultatene av regjeringens passivitet ser vi nå: Utslippene av klimagasser i Norge øker. Vi når ikke vårt eget 2020-mål. Konsulentselskapet EY, som har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å måle tempoet på grønn omstilling i Norge, har foreløpig konkludert med at vi slett ikke er i rute. Vi har ingen genuin grønn vekst i Norge, der økonomien fortsetter å vokse samtidig som den miljø- og klimaskadelige ressursbruken går ned.

Det er med andre ord et tydelig behov for mer helhetstenkning i nærings- og klimapolitikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.