Dagens Næringsliv går 27. september i en syrlig lederartikkel ut mot UiOs utkast til ny klima- og miljøstrategi. Vekten er på et ord i strategiutkastet redaksjonen har hengt seg opp i: endringsaktører. DN kaller strategiutkastet «ko-ko», og følger opp med å dra frem absurde assosiasjoner til Nord-Korea. Det er mye hysteri rundt noe ganske ukontroversielt.

Det ville vært ko-ko å ikke ha en ambisiøs klima- og miljøstrategi. Vi har ni år på oss til å kutte raskt og effektivt i klimagassutslippene om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Da er alle nødt til å bidra – også universitetene. Forslaget til klima- og miljøstrategi er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe av studenter, forskere, og ansatte ved Universitetet i Oslo, og skal nå forankres bredt i organisasjonen gjennom en grundig høringsrunde der alle studenter og ansatte har anledning til å komme med innspill til strategien før den vedtas av universitetsstyret.

Det er et ambisiøst forslag som legges frem, som tar klimautfordringene på alvor og anerkjenner UiOs rolle i den grønne omstillingen som en ledende kunnskapsinstitusjon. Forslaget til klimastrategi dekker mange områder, og ser klima- og miljøutfordringene i et helhetlig perspektiv. UiO er både en utslipper som skal ta ansvar både for å kutte raskt og effektivt i egne utslipp, og ledende kunnskapsinstitusjon som skal fokusere på bærekraft i utdannelse, forskning og formidling.

Og det er sistnevnte som virker til å få Dagens Næringsliv til å se rødt. Denne formuleringen i strategiutkastet som det reageres så sterkt på, at studentene skal gis «[ …] forskningsbasert og grunnleggende kunnskap om klima og miljø, samt generiske ferdigheter til å bli en endringsaktør», er egentlig gammelt nytt. En sentral rolle for universitetene har alltid vært å utdanne studenter til å tenke kreativt og kritisk. At utdannelsene også gir kompetanse om hvordan man setter faget sitt i perspektiv til vår største samfunnsutfordring skulle bare mangle.

Dagens Næringsliv spør hva det betyr å integrere bærekraft i studier som ikke har åpenbare bærekraftsprofiler. Men studenter skriver allerede bachelor- og masteroppgaver med bærekraft, miljø og klima som tema også i studier som ikke har ord som «klima» eller «bærekraft» i navnet. Integrering av bærekraft betyr ulike ting for ulike studier. Det vesentlige er at alle studenter som går på UiO skal få grunnleggende kompetanse om bærekraft og kan sette faget sitt i et perspektiv.

Vi er glade for at engasjementet rundt klimastrategien er stort, men Dagens Næringslivs heroiske forsvar av UiO-studentene er skivebom: en helhetlig klima- og miljøstrategi har vi krevd og etterlyst i årevis.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.