I mandagens leder skriver DN: «En viktig opprydning er også at unntaket biodrivstoffet har hatt fra veibruksavgift oppheves. Det er biodrivstoff utover den andelen næringen er pålagt å omsette, som har hatt unntak. Det har vært en subsidiering av klimaskadelig biodiesel fra palmeolje».

Her roser avisen noe som vil sette norsk tungtransport mange år tilbake utslippsreduksjon.

Asko bruker biodiesel uten palmeolje, såkalt HVO-diesel (hydrogenert vegetabilsk olje). I sommerhalvåret har vi tilnærmet 100 prosent utslippsfri transport basert på biodrivstoff. I vinterhalvåret finnes ikke alternativer som tåler kulde, og vi må da bruke ordinær diesel.

Avgiftsøkningen vil øke prisen med cirka 3,20 kroner literen, mens fossil diesel har omtrent uendret pris.

Forslagene – hvis de blir besluttet – betyr:

  • Transportnæringen blir stående uten reelle alternativer til fossilt drivstoff, fordi alternativene HVO og bioetanol – altså de beste utslippsfrie alternativer på markedet i dag – blir for dyre.
  • Avgiftsendringen vil «straffe» Asko, som er kommet lengst med bruk av fornybart drivstoff og utslippskutt, med mer enn 20 millioner kroner i året.
  • Tungtransporten og lastebilnæringen i Norge blir tvunget tilbake til bruk av fossil diesel, og utslippene vil øke dramatisk.
  • Produsentene av biodrivstoff får dårligere vilkår, og utviklingen av utslippsfrie alternativer stoppe opp.

Asko jobber intenst med både el- og hydrogenbasert varetransport, altså nullutslipp. Men serieproduksjon av disse alternativene er fortsatt langt frem, og investeringsbeløpene er vesentlig høyere enn på fossile bilalternativer. Norge helt avhengig av biodrivstoff de neste ti årene hvis utslippene skal ned.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.