DN hadde 14. november et oppslag basert på vår klimarapport som blant annet viser at cruiseturister har flere titall ganger høyere klimaavtrykk, per krone brukt i Norge, enn andre turister.

For å kartlegge CO2-utslipp knyttet til norsk reiseliv har vi fulgt internasjonale retningslinjer for rapportering av klimagasser mellom land. Vi har brukt klimakalkulatoren Icaos Carbon Emission Calculator. Icao er FNs organisasjon for sivil luftfart, og norske og europeiske myndigheter jobber nært opp til Icao. Det er en anerkjent klimakalkulator som benyttes av både myndigheter og forskere.

Tor Christian Sletner fra cruiseorganisasjonen CLIA mener rapporten gir et feilaktig anslag og kritiserer vår metode, blant annet i et innlegg publisert i DN 29. november.

Vi står 100 prosent inne for metoden vi har brukt og har gitt en detaljert redegjørelse for valg av metode. Hensikten med rapporten var å kartlegge utslipp knyttet til norsk reiseliv, samt å få en oversikt over CO2-utslipp i forhold til det beløpet turisten bruker i Norge. Vi ønsket å få et nullpunkt, altså en oversikt over reiselivets utslipp per i dag, slik at vi kan følge utviklingen i årene fremover og være en aktiv part i arbeidet med å få ned klimautslipp fra reiselivet. Vi skal være en pådriver for at reiselivssatsingen utvikles slik at den gir størst mulig verdiskaping og sysselsetting, med minst mulig klimamessig fotavtrykk.

I veikartet for bærekraftig norsk reiseliv fremheves «high yield – low impact» som veiviser norsk reiseliv. Da må vi tørre å lage regnestykker som viser dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.