Innlegg: Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge

Norsk biodiesel er et viktig bidrag i klimaarbeidet. Dieselen bør benyttes der eldrift er vanskelig å få til, for eksempel i landbruk og i anleggssektoren.

Holtsmark nevner at hvis «bioenergi ble laget av rester fra skogindustrien som ellers ikke ville hatt noen anvendelse, ville alt vært vel og bra.» I de norske biodieselprosjektene er det jo nettopp slikt avfall som skal brukes, skriver Bjørn Eidem i innlegget.
Holtsmark nevner at hvis «bioenergi ble laget av rester fra skogindustrien som ellers ikke ville hatt noen anvendelse, ville alt vært vel og bra.» I de norske biodieselprosjektene er det jo nettopp slikt avfall som skal brukes, skriver Bjørn Eidem i innlegget.Foto: Anders Møyner Eid Hohle
Publisert 19. December 2019, kl. 16.33Oppdatert 19. December 2019, kl. 16.33