Når en kommune skal bygge ny skole, legge vann og avløp eller fylkeskommunen skal bygge ny vei, er lokalpolitikerne opptatt av å redusere klimagassutslipp fra disse prosjektene. Det støtter vi helhjertet. På slutten av sin periode gjorde imidlertid Solberg-regjeringen det vanskeligere for offentlige aktører å redusere sine utslipp, da den besluttet at biodrivstoff brukt i disse prosessene ikke lenger skal være anbefalt som et rent klimatiltak av staten.

Julie Brodtkorb
Julie Brodtkorb (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Ifølge den tidligere regjeringen er det i praksis nå kun elektriske anleggsmaskiner som er godt nok.

Einar Gotaas
Einar Gotaas

Utfordringen med dette er at elektriske anleggsmaskiner først og fremst er ombygde dieselmotorer, hvor dieselmotoren er tatt ut til fordel for en elektrisk motor.

Det gjør at tilgangen på store maskiner er svært begrenset. Kostnaden er høy og likeså usikkerhet for drift.

Faktum er at uansett hvor mange elektriske gravemaskiner offentlige byggherrer ønsker, så er ikke de store internasjonale leverandørene klare for levering ennå.

Bruk av bærekraftig biodrivstoff er et klimavennlig alternativ som reduserer de direkte utslippene med 100 prosent, sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff. Og ikke minst er det tilgjengelig allerede i dag.

Denne evinnelige troen på at elektriske gravemaskiner skal ramle ned fra himmelen i morgen, er ikke realistisk

Den viktigste årsaken til utslippsreduksjoner fra transportsektoren er innblanding av biodrivstoff. Den samme effekten kan vi se i offentlige byggeprosesser. Bærekraftig biodrivstoff kan benyttes i eksisterende anleggspark og er sånn sett selve definisjonen på en lavthengende frukt for å redusere norske klimagassutslipp.

Det har frem til nå vært en stor frustrasjon i anleggsbransjen over at regjeringen ikke vil premiere entreprenører som vil drive med 100 prosent biodrivstoff som klimatiltak.

Denne evinnelige troen på at elektriske gravemaskiner skal ramle ned fra himmelen i morgen, er ikke realistisk. Vi er derfor glad for at Hurdalsplattformen fremsnakker biodrivstoff som et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp i Norge.

I Norge har vi hatt en elbilrevolusjon, noe som er bra, men i anleggsbransjen er det snakk om helt andre og mye tyngre kjøretøy. Den nye regjeringen må spørre seg hvordan Norge kan få til utslippskutt ikke bare i fremtiden, men også allerede i dag.

Et krav om reduserte utslipp fremfor å ønske seg enkelte utvalgte teknologier og disfavorisere andre vil være en effektiv og treffsikker vei til målet.

Vår påstand er at Norge ikke klarer å nå klimamålene uten omfattende bruk av bærekraftig biodrivstoff. Den nye regjeringsplattformen anerkjenner tydelig biodrivstoff for å redusere utslipp, men det må forvandles til praktisk realpolitikk.

Regjeringen Støre kan rette opp i Solberg-regjeringens klimafeilgrep hvis den ønsker å hjelpe kommuner, fylkeskommuner og øvrige offentlige aktører med å redusere egne klimagassutslipp fra byggeplasser.

Derfor må myndighetenes innkjøpsveileder anerkjenne biodrivstoff, og det helst i går.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.