I «slik kan vi få mer ut av skogen » skriver Heidi Finstad og Jonas Holme godt om hvor viktig skogen kan bli for grønn omstilling. En incentivordning for karbonbinding i materialer vil bidra til dette.

Byggebransjen står for store deler av Norges klimagassutslipp. Som hovedregel er den mest bærekraftige kvadratmeteren nybygg den som aldri bygges. Men materialer av tre har den egenskapen at de lagrer karbon fra det korte kretsløpet og dermed forebygger klimautslipp. Økt og forlenget bruk av tregir oss en mulighet til å gjøre bygg- og eiendomsbransjen til motorer i det grønne skiftet.

Hver gang et material forbrennes, fører det til klimagassutslipp, uavhengig av materialtype. I dag straffes fossile utslipp med en avgift på 500 kroner per tonn CO2. Utslipp fra biologiske materialer gir null kroner i avgift.

Dagens avgiftsordning bidrar til å begrense bruken av fossile materialer, men glipper på et avgjørende punkt: Den motiverer ikke til karbonbinding.

Tilsvarende avgiften for bruk av fossile materialer bør det gis et årlig tilskudd per tonn grønt karbon som blir bundet i materialer. Dette vil fremme bærekraftig materialbruk, og gi et incentiv for å holde materialer i omløp.

Jeg vet at byggebransjen er endringsvillig, men vi er avhengig av at alle drar i samme retning. En støtteordning for karbonbinding i materialer vil vise at politisk myndigheter ønsker å bidra til det grønne skiftet i byggenæringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.