Da jeg arbeidet i oljenæringen, var jeg positiv til kraft fra land. Utgangspunktet var et kraftoverskudd vi ikke fant anvendelse for. Da var det fornuftig å legge kraftkabler til oljeplattformer og redusere utslippene ved produksjon til null. Det ville gi norsk oljevirksomhet et konkurransefortrinn og bidra til at vi kunne opprettholde produksjonen lenger enn konkurrentene.

Nå hevder lokalpolitikere og næringslivsledere at konseptet fratar dem muligheten til å iverksette grønne prosjekter på fastlandet, som hydrogenproduksjon og batterifabrikker.

Samtidig må regjeringen tilfredsstille sine støttepartier til venstre med kraftfulle miljøtiltak. Kanskje burde de stoppe kraftprosjektet og i stedet utfordre oljenæringen til å skaffe seg utslippsfri kraft på oljeinstallasjonene selv.

Næringen har tilgang til gass, og den har reservoarer rett under installasjonene der den kan pumpe ned CO2. Det eneste den trenger er teknologi til å fange CO2 og utstyr til å sende det ned i undergrunnen med.

Klarer ikke oljeselskapene denne utfordringen, er det kanskje på tide å avskrive hele konseptet med fangst og lagring av CO2?

Regjeringen kan gi selskapene ti år på å finne løsninger. Etter det kan prisen på CO2 øke så kraftig at det gjør enhver videre produksjon ulønnsom.

Kraft fra land har ingen overføringsverdi til andre land. Det er bare annerledeslandet Norge som har overskudd av utslippsfri kraft. Et system for å fange og lagre CO2 i forbindelse med produksjonen kan ha stor overføringsverdi og føre til betydelige utslippsreduksjoner over hele verden. Hvis det krever spesiell teknologi, kan det bli en ny eksportnæring og bringe hele konseptet med fangst og lagring et skritt fremover.

Kraft fra land ansees nødvendig for at Norge skal innfri sine selvpålagte mål om utslippsreduksjoner på 55 prosent innen 2030. Hovedmålet er imidlertid null utslipp i 2050, og delmålet i 2030 bidrar ikke til hovedmålet.

Tvert imot: Delmålet bidrar til fortsatt bruk av olje og gass og til mer utslipp. Nasjoner bør måles på om de oppnår hovedmålet, ikke på krumspring de gjør underveis.

Nå skal statsministeren møte sine kolleger til klimadiskusjoner i Glasgow. Ikke bli overrasket om andre statsledere mener kraft fra land-prosjektet viser at Norge enten har gått fra vettet, eller har altfor mye penger.

I dette tilfellet har de rett i begge deler. I tillegg bør jo enhver nordmann spørre seg hva kraftprisen ville vært høsten 2021 dersom vi også skulle ha forsynt oljeinstallasjonene med strøm.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.