Kari-Elisabeth Kaski (SV) skriver i kronikk DN 22. oktober at hun ønsker å utforme en plan for kontrollert avvikling av petroleumsnæringen. Hun mener at en slik plan er nødvendig av økonomiske og klimarelaterte årsaker.

Som hun korrekt påpeker overstiger de gjenværende reservene av fossil energi det verden kan forbrenne hvis vi skal nå Parisavtalens målsetninger. Men hun unnlater å opplyse om at olje og gass i 2050 fremdeles må stå for rundt 25 prosent av den globale energimiksen hvis vi skal møte den fremtidige etterspørselen.

Den gjenværende produksjonen av fossil energi vil ifølge IEA være overkommelig med FNs togradersmål. SV og Kaski bør dermed stille seg selv følgende kontrollspørsmål: Hvem skal produsere olje og gass i 2050, et demokratisk Norge med rekordlave utslipp fra sokkelen, eller diktatoriske despoter i land der klimahensyn er fremmedord?

Kaski påpeker at vi av hensyn til norsk økonomi ikke bør risikere en tvangsmessig nedstengning av norsk sokkel som følge av brå etterspørselstopp. Den logiske bristen i resonnementet oppstår når de fremste forkjemperne for offentlig pengebruk i Norge på kort tid vil avvikle en av statens aller viktigste inntektskilder.

En gradvis avtagende etterspørsel etter olje og gass vil og må skje i tiårene som kommer. Heldigvis vil det skyldes saktegående bevegelser i markedet, ikke statlig intervensjon.

SV bør holde fingrene av oljefatet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.