Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita

Norsk klimapolitikk må endres

Klimakvotene virker, og kvoteprisen er mer enn firedoblet på vel et år. Argumentene for støtte til fornybar energi er blitt enda svakere.

Publisert: Oppdatert:

Det klart viktigste klimatiltaket i kvotepliktig sektor er CO 2-avgiften på norsk sokkel. Det dekker vår største utslippskilde, og har i mange år vært et effektivt i å begrense utslippsveksten fra oljeutvinningen.
Det klart viktigste klimatiltaket i kvotepliktig sektor er CO 2-avgiften på norsk sokkel. Det dekker vår største utslippskilde, og har i mange år vært et effektivt i å begrense utslippsveksten fra oljeutvinningen. (Foto: Gunnar Blöndal)