EUs kvotemarked og dets betydning for Norges klimapolitikk har tatt stor plass i norsk klimadebatt. På den ene siden har man de som påpeker at ekstra klimatiltak rettet mot kvotepliktig sektor (industri og oljesektoren) ikke har noen reell effekt, fordi lavere utslipp i Norge frigjør kvoter som gir økte utslipp andre steder – eller senere, hvis kvotene spares.