I en kommentar i DN hevder Kjetil B. Alstadheim at Fremskrittspartiet behandler folk som idioter. Han bør vite bedre enn å trekke slike feilaktige slutninger.

Kina og India, med til sammen cirka 2,8 milliarder innbyggere, vil i perioden 2017–2030 øke sine CO2-utslipp med over 5400 millioner tonn. Økningen tilsvarer hele 106 ganger Norges totale utslipp av klimagasser.

I den samme perioden viser fremskrivningene at EU og USA vil redusere sine CO2-utslipp med over 1800 millioner tonn.

Dette misforholdet illustrerer et stort dilemma ved Parisavtalen. Samtidig som EU og USA fremover kutter utslipp i et rekordtempo, får de to mest folkerike landene i verden fortsette utslippsfesten i et tiår til.

Symbolkutt i Norge gir minimal effekt i en global sammenheng.

Med dagens regelverk knyttet til Parisavtalen får vi store problemer med å nå 1,5 graders målet, med mindre de største utslippsnasjonene forplikter seg til større kutt.

Hvis det er dette Alstadheim betegner som «idiotskam», oppsummerer det bare manglene ved hele den norske klimadebatten.

Alstadheim kritiserer meg for å ikke være oppdatert på utviklingen av det kinesiske kvotesystemet for utslipp. Da har han ikke fulgt med i timen: Før klimatoppmøtet stilte jeg tre krav jeg mente at Elvestuen skulle ta med seg til Madrid. Det tredje kravet problematiserer at bare åtte prosent av verdens utslipp av klimagasser i dag er regulert gjennom systemer for utslippskvoter.

Jeg tok derfor til orde for at Norge umiddelbart bør forsøke å igangsette multilaterale samtaler for å få fortgang på et regionalt kvotesystem som også omfatter de mest folkerike landene i Asia.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.