Klimakrisen og galopperende økonomiske forskjeller har gitt nytt liv til ideen om at bedrifter skal ivareta interessene til samfunnet som helhet, og bidra til sosiale og miljømessige mål. Spørsmålet er om verdens toppledere er klare til å følge opp ord med handling, og om budskapet har sunket inn. Er de virkelig innstilt på å se finansielle resultater i sammenheng med klimamål?

Skal den nye, bærekraftige og inkluderende kapitalismen lykkes må bærekraftstemaer som klima integreres i selskapets målbilde og forretningsstrategi. Det er helt avgjørende for å svare ut nye forventninger fra forbrukere, ansatte, myndigheter og investorer. Selskaper som lar være løper en høy risiko.

Den årlige Global Risks-rapporten som ble lansert av World Economic Forum i forkant av Davos er talende: de fem risikofaktorene som topper listen over globale trusler handler om klima og miljø. Kort fortalt må klima stå øverst på toppledernes agenda.

PwCs globale CEO-undersøkelse som ble lansert i Davos tegner derimot et annet bilde.

  • Blant 1581 toppledere fra 83 land er kun en fjerdedel svært bekymret for klimaendringene.
  • Den gode nyheten er at dette er en økning på 25 prosent fra i fjor, men det er fortsatt altfor få.
  • Risikoene som figurerer øverst på listen tilhører stadig den «gamle» kapitalismen: overregulering, usikre rammevilkår og tilgang på kompetanse.

Videre mener bare en fjerdedel av topplederne at klimahandling leder til nye forretningsmuligheter. Undersøkelsen vitner om at det fortsatt er et betydelig gap mellom det toppledere sier og diskuterer offentlig, og hvordan majoriteten faktisk styrer selskapene sine.

Hvis vi skal løse problemene som ligger til grunn for hele debatten om ansvarlig kapitalisme må toppledere faktisk innse og tro på at bærekraft henger sammen med verdiskaping, og integrere bærekraft i beslutningsprosesser og daglig drift.

Vi ser de samme tendensene her hjemme. Klima og bærekraft figurerer høyt på agendaen i norsk næringsliv. Nylig var det et sentralt tema under NHOs årskonferanse. Men PwCs undersøkelse av bærekraftsarbeidet i Norges 100 største selskaper – Bærekraft 100 – tegner også et annet bilde:

  • Kun 37 prosent har tallfestet mål for å redusere sine klimagassutslipp.
  • Riktignok måler tre fjerdedeler av selskapene klimagassutslippene sine, men dersom klima skal bli en del av selskapets styringsinformasjon må man sette konkrete, tallfestede mål.
  • Kun åtte av Norges 100 største selskaper knyttet klimaavtrykk til forretningsstrategien.

Det er ikke opp til næringslivet å løse alle samfunnsutfordringer, men vi trenger et mer bærekraftig næringsliv som tar ansvar i en globalisert økonomi hvor utfordringene er grenseoverskridende. Ideen om ansvarlig kapitalisme kan være det vi trenger, men det krever konkret handling fra toppledere. De må integrere bærekraft i forretningsstrategi og virksomhetsstyring, sette tydelige mål – for eksempel om utslippsreduksjoner – og følge opp med konkrete tiltak.

Det handler om å legge særinteresser og kortsiktig profitt til side, og ta ansvar for en bredere bærekraftig utvikling.

Foreløpig ser det ut til at det fortsatt er den kortsiktige, profittmaksimerende kapitalismen som rår blant næringslivets toppledere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.