Lavere klimautslipp i Europa nå gir neppe lave kvotepriser lenge

Nedstengning av store deler av aktiviteten i Europa skaper store problemer for økonomien, men fører også til mindre utslipp av klimagasser. Prisen på utslippskvoter i EU har falt omtrent 30 prosent den siste måneden.

Situasjonen minner mye om finanskrisen i 2008-2009, selv om endringene har kommet enda raskere nå. Den gangen falt kvoteprisen fra nesten 30 euro per tonn sommeren 2008 til rundt ti euro i starten av 2009, og frem til 2018 holdt prisen seg lavt.

Vil vi oppleve det samme igjen?

Sannsynligvis ikke.

Den vedvarende lave kvoteprisen fra 2009 skyldtes en kombinasjon av lavere etterspørsel etter og forutbestemt tilbud av kvoter:

  • Etterspørselen etter kvoter var lav lenge, ettersom finanskrisen ble etterfulgt av økonomisk nedgangstid i store deler av EU.
  • Tilbudet av kvoter helt frem til 2020 ble i praksis bestemt før finanskrisen slo til.
  • Siden utslippskvoter kan spares til fremtiden, førte dette til stort overskudd av kvoter også etter at økonomien i EU tok seg opp.

Dermed forble kvoteprisen lav og utslippene unødvendig høye helt frem til 2018. Da vedtok EU nye regler som gjorde at kvoteprisen mangedoblet seg på under et år. Disse endringene i kvotesystemet vil være ekstra gunstige i dagens situasjon.

De nye reglene fører til at lavere etterspørsel etter kvoter, som følge av mindre utslipp, automatisk vil bli fulgt av lavere tilbud av kvoter de nærmeste årene. Jo flere kvoter som spares til fremtiden som følge av overskudd av kvoter i markedet, desto færre kvoter vil EU utstede. Dette vil skje av seg selv uten at politikerne i EU gjør noe som helst.

Det reduserte tilbudet av kvoter vil ikke være like stort som fallet i etterspørselen, men trolig ikke langt unna, ifølge en studie jeg har vært med på. Dermed er det mindre sannsynlig enn før at kvoteprisen i EU vil reagere like sterkt og like lenge som for ti år siden, selv om fallet i aktivitetsnivået i Europa skulle bli like stort og vedvarende som den gangen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.