Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO

Misforstår CO2-fond

Publisert: Oppdatert:

Politikerne har satt et mål om å halvere transportutslippene innen 2030. Dersom målene skal nås, trengs det økt innsats i næringstransporten, skriver innleggsforfatteren.
Politikerne har satt et mål om å halvere transportutslippene innen 2030. Dersom målene skal nås, trengs det økt innsats i næringstransporten, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Gunnar Blöndal)