Bør sette en CO2-pris for norske investeringer

Heller ikke i revidert nasjonalbudsjett gir Finansdepartementet en anbefalt CO2-pris for samfunnsøkonomiske analyser. Den bør komme – og være i tråd med Parisavtalen.

Dersom vi ikke vurderer kommende prosjekter basert på CO2-priser som tar utgangspunkt i Parismålet, vil prosjekter som ikke burde blitt realisert likevel bli det. Da blir det vanskeligere og dyrere å nå klimamålene senere.
Dersom vi ikke vurderer kommende prosjekter basert på CO2-priser som tar utgangspunkt i Parismålet, vil prosjekter som ikke burde blitt realisert likevel bli det. Da blir det vanskeligere og dyrere å nå klimamålene senere.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 15. May 2019, kl. 17.55Oppdatert 15. May 2019, kl. 17.55