I sitt innlegg i DN 23. april stiller Åmund T. Lunde spørsmål ved lønnsomheten til næringen som bidrar med desidert mest inntekter til AS Norge.

Debatten om klimarisiko er viktig. For å nå målene i Parisavtalen må landene gjennomføre klimatiltak, og det vil på lengre sikt gi lavere etterspørsel etter fossil energi. Regjeringen vil derfor stille krav til at oljeselskapene synliggjør denne klimarisikoen – i form av blant annet svingende oljepris – i sine utbyggingsplaner. De prosjektene som realiseres, må være lønnsomme og bærekraftige over tid.

Norsk naturgass utkonkurrerer kullkraft i Europa og kan på sikt gi grunnlag for et hydrogeneventyr. Offshore vind og karbonfangst og lagring kan gjøre produksjonen tilnærmet utslippsfri. Under sitt besøk i Norge slo lederen for FNs klimapanel fast at «det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima». Det Internasjonale Energibyrået (IEA) går så langt som å si at «verden trenger hver eneste dråpe olje og gass Norge kan produsere» for å dekke verdens enorme energibehov og nå klimamålene.

Både FNs klimapanel, IEA og Europakommisjonen beregner et betydelig behov for olje og gass innenfor rammen av Parisavtalen. Så lenge lønnsomheten er til stede og klimautslippene kuttes, bør også fremtidige prosjekter realiseres.

Norsk olje og gass er Norges største og viktigste næring og vil fortsatt gi store inntekter til fellesskapet i mange tiår fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.