I den politiske diskusjonen om videre utbygging av olje- og gassfelt tar mange som gitt at slike investeringer blir lønnsomme. Trenger vi inntektene for å finansiere velferdsstaten, eller skal vi la være på grunn av klimatrusselen, ser ut til å være spørsmålet.

Åmund T. Lunde
Åmund T. Lunde

Men er det nå sikkert at nye investeringer vil bli lønnsomme?

Klimarisiko­utvalget sier at «budsjett­politikken må være robust overfor en vellykket klima­politikk». En vellykket klimapolitikk bør være ensbetydende med det vi har lovet andre nasjoner og fremtidige generasjoner. Norge er gjennom Parisavtalen forpliktet til å «tilstrebe å begrense temperatur­økningen til 1,5 grader».

Det internasjonale klimapanelet (IPCC) sier at netto utslipp av klimagasser må halveres innen 2030 og være null i 2050 for å nå dette målet. Tre scenarioer i rapporten viser hva som skal til. Det mest dramatiske for olje- og gassnæringen er når nedgang i energibruk og dreining mot fornybare kilder må bære hele byrden for utslippsreduksjon. Da vil selv gass bli nærmest marginalisert som energikilde.

IPCC viser også scenarioer der karbonlagring og redusert utslipp fra andre kilder demper behovet for lavere energibruk, men uansett er selv gassens rolle høyst usikker.

Ikke nok med det. Ifølge Statkrafts lavutslippsrapport fra 2018 vil solkraft utkonkurrere kraft fra eksisterende kullkraftverk i solrike land i løpet av fem år. Landbasert vindkraft blir billigere enn strøm fra eksisterende gasskraftverk om cirka ti år.

Ny batteriteknologi, kabler og flere vannmagasiner vil dempe ulempene med at vind- og solkraft ikke alltid leverer strøm når det er bruk for den.

Målet for klimatiltakene er skjerpet og prisreduksjonen på fornybar energi er forsterket. For norsk olje og gass kan det derfor gå gal vei både volum- og prismessig.

Dette må ligge til grunn for politikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.