Rett før jul annonserte Equinor at vi – som et supplement til vårt arbeid med å kutte egne klimagassutslipp og vår satsing på fornybar energi – også er beredt til å investere i vern av tropisk regnskog.

FNs klimapanel mener vern av regnskog kan utgjøre så mye som en tredjedel av klimaløsningen. Ødeleggelse av regnskog gir i seg selv store klimautslipp, samtidig svekkes naturens egen evne til å ta opp CO2.

I de senere år er det etablert internasjonale system for å hjelpe land til å bedre verne skogområder, blant annet ved å styrke nasjonal forvaltning og gi økonomiske incentiver for vern. I dag skjer dette primært som bistand, slik som Norges satsing blant annet i Brasil. Erfaringene viser at det virker og at det monner, men fortsatt kan regelverk forbedres og utvikles. Kanskje enda viktigere er det at flere penger kanaliseres til arbeidet, og at det blir lettere for privat sektor å bidra.

Vi går derfor sammen med Redd+ for å bidra til å finansiere og utvikle et system som kan få flere engasjert i god forvaltning av skog. Vi ønsker å bidra til å etablere en internasjonal ordning som kan støtte enkeltlands egne skogprosjekter – for eksempel Brasils eget Amazonasfond. FNs klimasjef og mange frivillige organisasjoner har ønsket vår vilje til å gå foran velkommen.

I kronikk i DN 4. januar etterlyser professor Bård Harstad tøffere krav fra investorer som Equinor. Selskaper som Equinor har et betydelig samfunnsansvar. Vår virksomhet og våre investeringsplaner gir grunnlag for at vi kan ha dialog med våre partnere om klimaløsninger. Det har vi også i Brasil, og det vil vi gjerne fortsette med. Men det er først og fremst norske og andre lands myndigheter som kan føre en politisk dialog med den nyvalgte presidenten i Brasil, og det er ikke vår rolle å stille ultimative politiske krav.

Equinor har de siste årene etablert en betydelig posisjon i landet med flere felt og store letemuligheter. Vi er opptatt av å finne gode energieffektive løsninger også for disse feltene. Vi utveksler erfaringer og kompetanse med brasilianske partnere. Vi har også nettopp åpnet vår første store solpark i landet og skal studere mulighetene for havvind sammen med Petrobras. I tillegg er vi åpne om vårt syn på viktigheten av gode klimaløsninger – inkludert bevaring av regnskog.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.