DN skriver på lederplass 15. oktober at «det haster å få utslippene ned, spesielt i sektorer som transport som ikke er omfattet av EUS kvotesystem». Samtidig ønsker avisen å avvikle dagens støtteordninger til elbil og i stedet satse på mer kostnadseffektive løsninger.

Da blir det underlig at DN på lederplass dagen før støtter innføringen av full veibruksavgift for biodrivstoff utenfor omsetningskravet. Hvis en nyere buss bruker biodrivstoff, reduseres CO 2-utslippene med inntil 80 prosent, ifølge TØI. Samtidig er biodrivstoff eneste mulighet for å redusere utslippene fra tunge kjøretøy over lengre distanser, gitt dagens teknologi, og det satses kun på bærekraftige bioprodukter.

Biodiesel er i dag 15–20 prosent dyrere enn autodiesel, og innføring av full veibruksavgift vil øke driftskostnadene per mil med 15 til 18 kroner, eller rundt 271 millioner årlig for bussbransjen alene. Det har de aller færreste transportselskaper og -kjøpere anledning til å dekke, gitt dagens konkurransesituasjon.

Resultatet blir dermed overgang til autodiesel, noe som for bussbransjens del vil øke CO2-utslippene med 200.000 tonn per år.

Disse tallene tilsier at tiltakskostnadene for reduserte CO2-utslipp for buss med biodrivstoff utgjør 1358 kroner per tonn. Dagens elbilsatsing har en tilsvarende kostnad på 10.000 kroner.

Prioriteringene i statsbudsjettet for 2020 burde dermed være enkle så lenge man er opptatt av kostnadseffektive miljøløsninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.