I en kronikk i Dagens Næringsliv 12. desember advarer Bjart Holtsmark i SSB om bruk av norsk trevirke til å produsere biodiesel. Også i denne kronikken velger han å overse at biobasert CO2 allerede er en del av kretsløpet, mens hovedproblemet bak klimautfordringen er knyttet til utslipp fra fossile ressurser, som tilfører ekstra CO2 inn i kretsløpet. Det er disse utslippene som er årsaken bak den globale oppvarmingen, og det er disse utslippene det haster med å redusere hvis vi skal nå klimamålene. Vi klarer imidlertid ikke dette uten å ta i bruk fornybare ressurser som kan erstatte de fossile.

FNs klimapanel er tydelig på dette, og i en spesialrapport som ble lansert tidligere i år, viser de at vi må produsere mye mer skog og andre bioenergivekster, nettopp for å kunne erstatte fossile ressurser.

Det ville være klokt og mindre forvirrende for folk flest om også SSB la klimapanelets vurderinger til grunn.

I Norge har vi mulighet til å øke hogsten med 15 prosent innenfor bærekraftige rammer. I tillegg kan vi benytte hogstavfall som i dag blir liggende igjen i skogen. Når vi vet hvor raskt vi må redusere utslippene fra fossile ressurser for å kunne nå klimamålene, har vi ikke råd til å la være å bruke skogressursene til å produsere biodrivstoff og andre produkter som kan erstatte bruk av fossile ressurser og andre klimabelastende materialer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.