Nærings- og fiskeridepartementet har nå gitt Nussir asa driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. Motstanden mot gruvedrift, og spesielt deponering av overskuddsmasser i Repparfjorden, er imidlertid stor. Sametinget protesterer, og flere miljøorganisasjoner og ungdomsparti har varslet aksjoner mot gruveutbyggingen.

Når næringsministeren peker på at det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som brukes i nye teknologier, som solceller, vindmøller, elbiler og batterier, har han imidlertid et poeng. De fleste erkjenner at mineralnæringens råstoff til industrien er viktige for å nå klimamålene. Men de færreste har fått med seg hvilke kvanta det her er snakk om.

Det blir et kvantesprang i behovet for relevante metaller hvis man skal styre mot et scenario med global temperaturøkning på to grader, ikke fire grader, ifølge en rapport som Verdensbanken la frem i 2017. Firegradersmålet vil kreve en moderat økning i metallproduksjonen, men for togradersmålet har man beregnet en økning på mer enn 1000 prosent.

Dagens kjente reserver av kobber utgjør nå om lag 40 ganger årlig produksjon (tall fra 2015). Ukjente ressurser av kobber kan være så mye som 3,5 milliarder tonn, og det arbeides kontinuerlig med å finne substitutter, som aluminium i kabler og elektrisk utstyr, eller titan og stål i varmevekslere. Men samme hvor mye som utvinnes av dagens største produsenter i Chile, Peru, Kina, USA og andre land, øker behovet for kobber og presset på drivverdige kobberforekomster rundt om i verden fortsatt, enten de ligger i Kongo eller Kvalsund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.