I innlegg i DN 22. november fremsetter Per Bjønnes Kristiansen og Erik Hexeberg en rekke feilaktige påstander om vår studie av Atkinsdietten. De påstår feilaktig at studien er uetisk og insinuerer at Regional forskningsetisk komité ikke har godkjent vår studie ved å vise til en internettlenke som er foreldet. Av offentlige dokumenter fremgår det klart at studien vår ble godkjent den 5.10.2011.

De påstår at det ikke er statistikk som viser om de to gruppene er like ved forsøksstart, men kan da ikke ha lest artikkelens tabell 1, der dette står i klartekst.

Påstanden om økonomiske bindinger er allerede tilbakevist i replikk fra meg.

Det mest alvorlige er imidlertid at de påstår at en økning i LDL-kolesterol ikke øker risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom. De viser til at forholdstallet mellom triglyserider og HDL-kolesterol i vår studie angivelig skal vise en økning av uskyldige «store og luftige» LDL-partikler. Dette er en åpenbar feilslutning, fordi økningen i apolipoprotein B beviser at antall av skadelige partikler økte. Det har vært forsket på dette i mange år, også av oss, og partikler så store som 70 nanometer i diameter kan avleires på innsiden av blodårene.

Vi regnet på forhånd ut at lavkarbo kost ville øke LDL-kolesterol med 1,0 mmol/L, som er ganske nær den økningen på 0,9 mmol/L som faktisk ble målt. Det som overrasket oss, var imidlertid at LDL-kolesterol økte mer enn 100 prosent i noen deltagere, mens andre kun fikk en beskjeden økning.

Dette er interessante funn som vi skal forske mer på, men resultatene er korrekte.

Når Hexeberg og Kristiansen anbefaler å spise mat med mer mettet fett, bryter det fullstendig med evidensbasert medisin. Dessverre vil lesere av DN kunne oppfatte dette som at det pågår en seriøs faglig diskusjon mellom eksperter innen det medisinske miljø. Det gjør det ikke, men i alle fag er det noen som har helt spesielle og avvikende synspunkter. Å så tvil om at LDL-kolesterol i blodet er en direkte og kausal årsak til avleiringene vi finner på innsiden av blodårene, er helt galt.

For oss som jobber i fagfeltet, er det frustrerende at en slik debatt i mediene fremstilles som en medisinfaglig diskusjon. Det gjenspeiler overhodet ikke konsensus. Det er bred internasjonal enighet om at mettet fett øker kolesterolet, som igjen fører til mer hjerte- og karsykdom. Derfor har myndighetene definert et mål om at mettet fett skal reduseres til mindre enn ti energiprosent.

Avleiringer på innsiden av blodårene er årsaken til om lag 80 prosent av all hjerte- og karsykdom. Feilinformasjonen er alvorlig, især når det kommer fra en person med autorisasjon som lege.

Hexeberg bør lese Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom grundig. Spesielt punktet der det står: «I situasjoner der helsepersonell velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger skal dette dokumenteres (jf. journalforskriften § 8, bokstav h.) En bør være forberedt på å begrunne sine valg i eventuelle klagesaker eller ved tilsyn.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.