De som nå står på valg, ber om å få tillit til å ha innvirkning på barnehagen vi følger barna våre til om morgenen. Skolefritidsordningen, som kan gi fine opplevelser både før og etter skolen. Hjemmetjenesten vi stoler på vil hjelpe oss, når vi trenger hjelp for å klare å bo lenger hjemme. Sykehjemmet, når vi ikke lenger kan det.

Så hvor opptatt er kommunepolitikerne av hva innbyggerne synes om disse tjenestene? Dem de leverer til?

Får et hotell dårlige anmeldelser og tilbakemeldinger, vil de forsøke å forbedre seg. Leier vi ut bilen via en app, og får dårlige anmeldelser, kan vi få problemer med å få leid ut. Å ha fornøyde kunder er avgjørende, fordi en misfornøyd kunde handler et annet sted neste gang.

Det er ikke like lett å velge bort kommunen. Desto viktigere er det at de som står på valg, er opptatt av hva innbyggerne synes. Vi kan jo alle stemme hvert fjerde år, og slik gi beskjed om hva vi er fornøyde med. Men det er urimelig om vi må vente i fire år før vi får si ifra neste gang.

På mange tjenesteområder kan det gjøres brukerundersøkelser som sier noe om dette. Skal kommunene klare å levere tjenester som folk er fornøyde med, er det helt avgjørende å spørre brukerne, og av og til også de pårørende, hva de synes om tilbudet.

Forbrukerrådet har nylig undersøkt hjemmesidene til noen-og-nitti kommuner for å se om det var mulig å finne informasjon om brukerundersøkelser for barnehager, SFO, sykehjem og hjemmehjelp på kommunenes hjemmesider. Vi undersøkte kommunene i fire fylker: Troms, Rogaland, Østfold og Akershus, i tillegg til landets ti mest folkerike kommuner.

Inger Lise Blyverket
Inger Lise Blyverket

Hele syv av ti kommuner mangler informasjon om brukerundersøkelser, for både sykehjem, hjemmehjelp, barnehager og SFO.

Et overraskende funn er for eksempel at vi ikke finner informasjon på nettsidene om brukerundersøkelser i noen kommuner i Troms.

Asker, som mange ganger har vært gode på dette før, er best igjen. Det kan gjøre det mulig for innbyggerne i Asker å føle seg tryggere, når de for eksempel skal finne en barnehage de kan tiltro babyen sin. De kan kanskje se på hvordan ulike barnehager gjør det på inne- og utemiljø, relasjonen mellom voksne og barn, og hvor bra foreldre mener at barna har det. Da kan de gå på jobb med et lettere hjerte.

God informasjon om resultater fra brukerundersøkelser vil også gjøre det langt lettere for eksempel for et foreldreutvalg å samarbeide med barnehagen om å ta vare på det som er bra, og gjøre noe med det som kan bli bedre.

Det er underlig at de som faktisk bruker kommunens tjenester kommer så langt i bakgrunnen i valgdebattene. Det er lite oppmerksomhet om hvordan brukerne faktisk opplever tilbudet, enten tjenesten leveres i privat eller offentlig regi. En butikk som har lite oppmerksomhet om kundene sine, vil miste dem raskt.

En kommune mister ikke sine innbyggere, men skal brukerne føle at de blir hørt, og at politikerne er opptatt av hvordan de opplever tilbudet, må det skje en stor forandring.

Kommunene gir oss vann i springen, transport til jobben, trygge steder for både barn og eldre. Da må innbyggerne ha tillit til at kommunepolitikerne vet hva de mener, utover valgresultater. De må spørre og lytte. Oftere enn hvert fjerde år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.