Kongsberggruppen vurderte tydeligvis konsekvensen av å bli avvist i offentlige anbud (DN 29. mai). Men hva innebærer egentlig det?

Innkjøpsreglene er et av de sterkeste virkemidlene til å motvirke korrupsjon. En offentlig oppdragsgiver plikter etter EØS-reglene å avvise en leverandør dersom oppdragsgiveren er kjent med at leverandøren er dømt for eller har vedtatt forelegg for korrupsjon og hvitvasking. Og dersom en person i ledende stilling er dømt for korrupsjon eller hvitvasking, blir han/hun mest sannsynlig identifisert med selskapet, slik at selskapet skal avvises.

Avvisningsperioden er opptil fem år. Så dette kan altså ha meget store konsekvenser.

Ifølge regnskapene til Kongsberggruppen for 2020 omsatte forsvarsdelen og den maritime delen for i underkant av 14 milliarder kroner. Et forsiktig anslag kan være at minst 50 prosent stammer fra offentlige nasjonale og internasjonale kunder fra blant annet Forsvaret og andre offentlige kunder. Finner vi frem den største kalkulatoren og ganger syv milliarder kroner med fem år, hadde det i dag vært svimlende beløp i tapt omsetning og tapt fortjeneste.

Nå er det ikke slik at dette automatisk legges til grunn. Vi har også regler som regulerer redusert avvisning dersom leverandøren har gjort visse tiltak:

  • For det første må leverandøren ha betalt pålagt erstatning.
  • For det andre må man ha aktivt samarbeidet med myndighetene for å klargjøre fakta og alle omstendigheter.
  • For det tredje må man ha gjennomført en rekke «egnede tekniske, organisatoriske og personalmessige tiltak for å forebygge gjentagelser», som det heter i Forskrift om offentlige anskaffelser. Det dreier seg om «self cleaning», for eksempel å styrke kontrollfunksjoner, ha gode varslingsrutiner, ha sagt opp eller flyttet på personer som har vært involvert i ulovlighetene, drive opplæring i korrupsjonsforebygging og annet.

Men det er utvilsomt at vi snakker milliarder i tapt omsetning. Og hva prisen er for integritet i Kongsberggruppen, kan bare ledelsen og styret svare på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.