Vi kunne lese i innlegg i DN 22. oktober at Victor D. Norman og Christine B. Meyer er indignert av at det insinueres at de er kjøpt og betalt av Norgesgruppen. Bakgrunnen er en kronikk de publiserte i Aftenposten 29. September, som argumenterte mot hardere håndheving av konkurranseloven §11, som forbyr konkurranseskadelig prisdiskriminering. De opplyste ikke om at kronikken var basert på en rapport finansiert av Norgesgruppen.

Det er likevel ingen som har anklaget dem for å ha forandret mening i bytte mot betaling.

Det er derimot helt riktig som DNs Bård Bjerkholt påpeker 22. oktober: Det er ikke tilfeldig hvem Norgesgruppen velger å finansiere.

Norgesgruppen har et ønske om å styrke stemmen til sine meningsfeller, og støtter dette finansielt. De gjør det med 16,9 millioner kroner til NHH, i tillegg til en rekke rapporter fra andre akademikere. Norgesgruppen gjør dette i veldig mye større omfang enn alle andre bransjeaktører til sammen.

Konkurransedirektør Lars Sørgård uttalte i E24 22. september at innkjøpsprisene kan falle med ikke-diskriminering. Om de gjør det eller ikke avhenger av årsakene til at Norgesgruppen får lavere priser i dag. Disse årsaksforholdene utredes nå, med hjelp av en stor budsjettøkning til Konkurransetilsynet.

Dette er nettopp det gjennomslaget som vi håpet på når vi har fremmet problemet med konkurranseskadelig prisdiskriminering.

Utredningen vil lede til ny kunnskap som Meyer ikke hadde i sin tid som konkurransedirektør. Vi har kritisert deres entydige konklusjon basert på lite underliggende informasjon og svake resonnementer. De har valgt å ikke svare på det, men velger i stedet å være indignert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.