I Forbrukerrådet er vi glad for at Lars Sørgard og Konkurransetilsynet deler vår bekymring for at store forskjeller i innkjøpspriser i dagligvaremarkedet kan skade konkurransen og forbrukerne (innlegg i DN 18. september), men vi mener altså at det hverken foreligger en helhetlig vurdering eller klar konklusjon på at et forbud mot prisdiskriminering fører til høyere forbrukerpriser.

Vårt inntrykk er at Konkurransetilsynet har kilt seg fast i en posisjon der det forutsettes at nærmest ethvert inngrep mot den frie forhandlingsretten vil føre til høyere hyllepriser. Dette til tross for at en utredning på oppdrag fra dem selv (Straume & Johansen 2019) konstaterte at den økonomiske litteraturen ikke er entydig og at «de få empiriske studiene som eksisterer alle har klare svakheter».

Selv den «klare konklusjon» mot regulering fra den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som Sørgard viser til, var lastet med forbehold. 

Ekspertgruppens utredning er mer en drøfting av ulike akademiske teorier enn en helhetlig vurdering av hvordan strengere regulering av prisdiskriminering vil påvirke norske forbrukere.

En utredning som ikke vurderer hvorfor Lidl, ICA og marked.no ga opp i Norge, eller hvordan Bunnpris har øket sin driftsmargin med nesten åtte prosent siden grossistbyttet til Norgesgruppen i 2017, kan neppe kalles helhetlig.

Kanskje kan vi også lære noe av Finland, som i 2014 innførte en lov som regulerer forretningspraksisen til dominante dagligvarekjeder. Det finske prisnivået på matvarer var uendret fra 2013 til 2020. I samme periode steg norske matvarepriser med nesten 23 prosent (Eurostat). 

Forbrukerrådet mener at konkurranselovens forbud mot ulike priser for like ytelser bør være nok til å stagge stygge forskjeller i innkjøpriser. Men det vil kreve en tydeligere håndhevelse enn vi har sett til nå.

Slik det ligger nå, må den kommende regjeringen ta opp hansken fra det avtroppende Stortinget for å sikre et mer velfungerende marked.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.