«Alle» snakker om behovet for konsolidering i oljeindustrien og -servicenæringen. Alternativet er at man mister kritisk kompetansen i det norske miljøet for maritim energi.

Likevel, når prat skal omsettes i praksis, er det ikke like lett. En av årsakene er at norske konkurransemyndigheter velger å overprøve vurderingene til noen av Norges mest profesjonelle innkjøpere – de store oljeselskapene på norsk sokkel. Våre kunder er positiv til at boligriggselskapene Prosafe og Floatel skal få slå seg sammen. Men tilsynet mener altså å vite bedre enn kundene selv hva som er til kundenes beste.

En hodepine for all oljerelatert virksomhet etter den store og varige nedturen i 2014 er å tilpasse kostnader og kapasitet til en ny og varig situasjon – samtidig som man klarer å holde på kritisk kompetanse.

Dette er kompetanse som er viktig både for å produsere «den siste olje» på en mest mulig effektiv måte og med minst mulig CO2-utslipp, samt en kompetanse som er viktig for Norge som en fremtidig aktør innen fornybar energi som offshore vindmøller, bølgekraft og tidevannskraft.

Glen Ole Rødland
Glen Ole Rødland (Foto: Fartein Rudjord)

Regjeringens visjon om «Havet» som vår viktigste arena for fremtidige næringer blir bare en realitet dersom vi klarer å beholde kompetansen som ble først utviklet innen skipsfart og fiskeri, deretter overført til oljeindustrien og som nå skal overføres til andre havnæringer.

For Prosafe, som er en norsk leverandør av flytende innkvarteringstjenester, betyr lavere leteaktivitet og omfattende effektivisering hos oljeselskapene at konkurransen om å levere «senger til sjøs» er steget markant, samtidig som etterspørselen i Norge er kraftig redusert.

Ettersom kundene ikke har behov for oss så ofte som før, er deres prioritering fremover på at våre typer tjenester er tilgjengelig når selskapene trenger det. Da ønsker de naturlig nok å forholde seg til en solid, sikker og kompetent leverandør.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg erkjente i februar at enkelte delmarkeder i næringen fortsatt er preget av overkapasitet: «De forretningsmessige utfordringene som de enkelte selskapene møter i ulike deler av syklene i næringen, er de selv ansvarlige for og best til å håndtere ut fra den konkrete situasjonen bedriften befinner seg i.»

Prosafe og Floatel har allerede gjennomført betydelige effektiviseringstiltak. For å tilpasse oss de strukturelle endringene i markedet og effektivisere ytterligere ønsker Prosafe å fusjonere med Floatel International. Det sammenslåtte selskapet vil få hovedkontor i Stavanger og cirka 600 ansatte globalt.

Selv om kundene våre er positive, varslet Konkurransetilsynet tidligere denne uken at det vil forby sammenslåingen. Det er helt uforståelig for oss, siden alle av våre viktigste kunder på norsk sokkel er positive til transaksjonen.

Når oljeselskapene støtter en fusjon er det i hovedsak fordi de forstår at alternativet vil tvinge oss til å søke vekk fra Norge og føre til en forvitring av kunnskapen og kapasiteten som er bygget opp i den norske oljeserviceklyngen gjennom de siste 50 årene.

Konkurransetilsynet underkjenner i sin foreløpige vurdering de største operatørenes vurdering av markedet og hva som er i deres egen interesse.

Selv om Prosafe og Floatel går sammen og får styrket posisjonen på norsk sokkel, så vil det være flere vakthunder i markedet. Disse vakthundene er kundene selv, som har betydelig innkjøpsmakt. Hvis vi priser oss for høyt kan de i løpet av en periode på to-tre år enkelt bygge nye enheter, etablere en konkurrent og kaste oss ut.

Da National Oilwell og Varco International fusjonerte i 2005, var Norge det eneste landet hvor konkurransemyndighetene først sa nei. Etter en klage opphevet Moderniseringsdepartementet vedtaket, blant annet med henvisning til at kundene «ikke har uttrykt nevneverdig bekymring over konkurransesituasjonen i markedene etter fusjonen».

Vi kommer til å klage på Konkurransetilsynets vedtak dersom det skulle forby en fusjon som kundene er positive til, fordi de heller ikke denne gangen lytter til aktørene i markedet.

Samtidig opplever vi stor forståelse for behovet for en styrket serviceindustri hos norske politikere. Dersom myndighetene hindrer den «naturlige» konsolideringen og globaliseringen av næringen blir det intet igjen å omstille til nye havnæringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.