Skal du selge bilen din, har du tre hovedalternativ. Du kan selge den til andre forbrukere, for eksempel ved annonsering på Finn. Dette kan gi en god pris, men du må da typisk bruke tid til visning, prisdiskusjoner og tidvis kan konflikter med kjøper oppstå.

Du kan alternativt selge til en forhandler. Du kan selge bilen ved innbytte der hvor du kjøper ny bil. Du kan også selge til en frittstående forhandler. Erfaringsmessig får du i begge tilfeller en lavere pris. Du møter en enekjøper, på fagspråket en monopsonist. Du må enten godta den lavere prisen eller bruke tid på å oppsøke ulike forhandlere. For deg og samfunnet er dette lite effektivt.

Flere har forsøkt å etablere et bedre alternativ for deg som kunde, for eksempel ved fysiske eller nettbaserte auksjonsløsninger.

Svein Harald Øygard
Svein Harald Øygard (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Tre gründere etablerte i 2015 det som senere ble Nettbil. En ny teknologiplattform ble etablert. Denne gjør det mulig for deg å levere bilen din til testing på en Naf/Viking-stasjon. Deretter overtar Nettbil ansvaret og risikoen idet de overtar bilen. Du nyter imidlertid godt av en høyere salgspris. Du får nemlig den prisen Nettbil får etter en auksjon blant et stort antall bilforhandlere. Samtidig unngår du tidsbruk, konflikter og risiko.

Lanseringen av Nettbil krever imidlertid store investeringer i markedsføring. Gründerne så også at løsningen de hadde utviklet burde kunne rulles ut internasjonalt.

Schibsted var den ideelle partner. De er allerede godt etablert i Sverige gjennom Blocket, i Finland gjennom Tori og ved Ebay-transaksjonen i Danmark gjennom Bilbasen. Schibsted-familien er en verdensleder innen rubrikkannonsering. Nettbil, Finn og Schibsted vil sammen ha kompetanse og adgang til internasjonale markedsmuligheter som kan hjelpe til med å drive innovasjon og internasjonalisering.

Ja, i sum snakker vi om noe så sjeldent som en digital utfordrer av internasjonalt format med base i Norge.

Siden Schibsted kom inn som deleier har omsetningen av biler gjennom Nettbil i Norge og internasjonalt økt med 86 prosent.

Men så kom Konkurransetilsynet på banen. De har varslet et mulig krav om tvangssalg av Schibsted sin eierandel i Nettbil. Deres saksbehandlere har brukt månedsverk, om ikke årsverk, på å bygge en argumentasjon. Denne er dog feil.

De hevder at Finn, med Schibsted som største eier, og Nettbil driver likeartet virksomhet. Det er feil, idet kundetilbudene og selskapenes roller er helt ulike. Finn er en informasjonsplattform. Nettbil er en kjøper og selger, som tar risiko.

Tilsynet legger lite vekt på at opp mot ti selskap tilbyr løsninger som Nettbils. De sier videre at de ikke kan regne med konkurransen fra Facebook. Hvorfor? Fordi regnskapene til Facebook i Norge ikke viser inntekter eller overskudd på slike tjenester.

Tydeligvis vet tilsynet ikke det alle vi andre vet, nemlig at giganten Facebook utarmer norske aktører, flytter overskuddet ut av Norge og dermed slipper skatt.

Dette belønner Konkurransetilsynet ved å overse Facebook.

En kan undre seg over hvordan Konkurransetilsynet setter sine prioriteter. Vi ønsker jo alle mer konkurranse, effektivitet, internasjonaliserte norske virksomheter og innovasjon. Vi ønsker forutsigbarhet for gründere. De må ha mulighet til å alliere seg med sterke industrielle selskap for å bygge sine selskap videre. De må ikke møte en risiko for tvangssalg.

Så ekstremt er det. Et ikke-meldepliktig kjøp av andeler skjedde. Konkurransetilsynet leste om det i avisen. De intervenerer i ettertid og krever salg. Tvangssalg. Gjennomført administrativt. Av en megler oppnevnt av tilsynet.

En verre og mer uforutsigbar trussel finnes knapt. Om tilsynet ikke stopper opp og tenker, så må en slik trussel inn i risikooversiktene til norske oppstartsbedrifter. En slik særnorsk praksis vil ramme muligheten til vekst og til å hente kapital. Slike bekymringer overser tilsynet glatt i sitt 62 siders skriv.

Konsentrasjonen innen norsk dagligvarehandel øker dag for dag. Men for Konkurransetilsynet er det enklere med tvangsmessig inngrep overfor en liten norsk gründerbedrift enn å ta tak i de temaene som virkelig betyr noe for oss som forbrukere.

Synd for norske forbrukere. Synd for norske gründere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.