Lars Sørgard, konkurransedirektør, og Marion Stamnes, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet

Dyrt og dårlig miljøtiltak

En ny regel som gjelder fra 1. mai, kan gi dyrere og mindre miljøvennlige innkjøp til det offentlige enn nødvendig.

Publisert: Oppdatert:

«Hvis en for eksempel er opptatt av lite utslipp fra biler, kan en mulighet være å stille krav om elbiler ved innkjøp av biler til et offentlig foretak», skriver innleggsforfatterne.
«Hvis en for eksempel er opptatt av lite utslipp fra biler, kan en mulighet være å stille krav om elbiler ved innkjøp av biler til et offentlig foretak», skriver innleggsforfatterne. (Foto: Fredrik Bjerknes)